Nowe zasady organizacji zbiórek

Anna Malinowska26 października 20204min3210
Naczelnictwo ZHR opracowało i przekazało Okręgom do stosowania nowe zasady bezpośredniej działalności jednostek organizacyjnych ZHR.

Druhny i Druhowie!

Naczelnictwo ZHR opracowało i przekazało Okręgom do stosowania nowe zasady bezpośredniej działalności jednostek organizacyjnych ZHR.

Niestety przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (konkretnie zmieniony § 28 ust. 9) wprowadziły ograniczenia, których musimy przestrzegać w naszej działalności tak, by być w zgodzie zarówno z prawem obowiązującym w Polsce, jak również z zasadami wynikającymi z Prawa Harcerskiego.

Najogólniej nowe zasady obejmują:

  1. Tymczasowy zakaz zbiórek na zewnątrz w przestrzeni publicznej.
  2. Możliwość prowadzenia zbiórek, w których uczestniczy do 20 osób, jeżeli odbywają się w mieszkaniach lub budynkach prywatnych osób organizujących zbiórkę, a także w pomieszczeniach z których korzysta na co dzień ZHR (biura Okręgów, Obwodów, Chorągwi, Hufców a także harcówki drużyn). Oczywiście konieczne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego.
  3. Możliwość prowadzenia działań przez władze naczelne i władze terenowe ZHR (władze okręgów, zarządy obwodów, komendanci chorągwi, hufcowi, władze szczepów).

Zdajemy sobie sprawę, że tymczasowy zakaz zbiórek w zewnętrznej przestrzeni publicznej jest bardzo znacznym utrudnieniem w naszej działalności. Dlatego należy maksymalnie wykorzystać pozostałe możliwości, aby praca drużyn i zastępów była kontynuowana. W szczególności poprzez zbiórki w pomieszczeniach oraz wykorzystanie możliwości spotkań on-line.

Szczegółowe zasady prowadzenia działalności zostały wysłane drogą służbową do Zarządów Okręgów, które powinny przekazać je chorągwiom, hufcom, drużynom i wszystkim pozostałym jednostkom organizacyjnym ZHR.

Naczelnictwo ZHR wystąpi do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie takich zmian w prawie, które umożliwią prowadzenie zbiórek poza pomieszczeniami.

Do tego czasu konieczne jest prowadzenie pracy harcerskiej z zachowaniem zakazów dotyczących wszystkich osób mieszkających w Polsce i wykorzystanie dostępnych sposobów pracy z członkami ZHR.

Czuwaj!

Naczelnictwo ZHR


Uchwała Naczelnictwa nr 393/1 z 24.10.2020 r. w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR

Zasady organizacji zbiórek

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger