Zaproszenie do składania ofert

Anna Malinowska17 września 20202min101
Zapraszamy zainteresowane podmioty do opracowania oferty na przygotowanie koncepcji kampanii promującej działania ruchu harcerskiego w ramach platformy komunikacyjnej „CAŁYM ŻYCIEM” realizowanej w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Organizacje realizujące Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 zapraszają zainteresowane podmioty do opracowania oferty na przygotowanie koncepcji kampanii promującej działania ruchu harcerskiego w ramach platformy komunikacyjnej „CAŁYM ŻYCIEM”.

Działania w ramach kampanii obejmować będą:
• spoty telewizyjne,
• spoty radiowe,
• działania PR/reklamę prasową,
• kampanię w social mediach, także płatną,
• działania z influencerami (Instagram, TikTok, YouTube ,inne),
• inne działania zaproponowane przez agencję.

Zadaniem agencji będzie stworzenie na podstawie udostępnionych materiałów z przeprowadzonych warsztatów, rozmów i na podstawie wybranych danych z badań opinii publicznej koncepcji kreatywnej kampanii, czyli zaproponowanie idei kreatywnej, haseł, linii graficznej, scenariuszy i innych elementów niezbędnych do przeprowadzania komunikacji w IV kwartale 2020.

Zainteresowane agencje zapraszamy do przesyłania ofert do 1.10.2020 do godz. 8:00.

Oferta powinna zawierać:
• prezentację agencji wraz z portfolio kreatywnych kampanii komunikacyjnych
• wstępny zarys pomysłu kreatywnego
• proponowaną wycenę realizacji (kwota BRUTTO)

W celu przygotowania wstępnego zarysu agencje, które wyrażą taką chęć otrzymają od nas materiały wyjściowe, które służyć będą jako inspiracja i zarysują nasze potrzeby Na podstawie przedstawionych ofert wybierzemy podmioty, z którymi podejmiemy ostateczne negocjacje i w wyniku tych negocjacji wybierzemy agencję realizującą zadanie.

Informacji dotyczących postępowania udziela Pani Małgorzata Sinica, koordynatorka „Części Wspólnej” Programu ROHiS – malgorzata.sinica@rohis.pl.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger