Odsłonięty Mural w Łodzi

Barbara Sobieska1 września 20202min133
1.09.2020 odbyło się odsłonięcie Muralu  na Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi na Teofilowie.
Działanie zostało podjęte w ramach inicjatywy rodziców i społeczności szkolnej, którą aktywnie współtworzą prężnie działające drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej –  przy szkole działa Szczep „Myśli Braterskiej” – 62 ŁDH-ek, 28 ŁDH-y, 62 ŁGZ i 28 ŁGZ.
Stworzenie Muralu ma na celu uczczenie pamięci Bohatera – Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKA”. Kawalera Virtuti Militari V kl., dwa razy odznaczonego Krzyżem Walecznych. Harcerza Orlego, harcmistrza, podporucznika Armii Krajowej, dowódcę Chorągwi Warszawskiej Grup Szturmowych Szarych Szeregów.
W uroczystości odsłonięcia Muralu wzięła udział reprezentacja ZHR na czele z drużynowymi pwd. Julią Ryfą – 62 ŁDH-ek i  pwd. Jakubem Wroniakiem – 28 ŁGZ.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger