Bon turystyczny a Obóz Harcerski

Anna Malinowska20 lipca 20201min308
Naczelnictwo ZHR pracuje nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających wykorzystanie bonu turystycznego na obozach ZHR. Obecnie nie jest to jeszcze możliwe ze względu na trwające prace nad wdrożeniem przepisów ustawy przez ZUS i POT.

Druhny i Druhowie!

Naczelnictwo ZHR pracuje nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających wykorzystanie bonu turystycznego na obozach ZHR. Obecnie nie jest to jeszcze możliwe ze względu na trwające prace nad wdrożeniem przepisów ustawy przez ZUS i POT.

Wszelkie informacje zostaną przesłane drogą służbową do Okręgów ZHR.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger