31. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku

Anna Malinowska3 czerwca 20202min159
Dziś mija 31. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r., które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności i otworzyły drogę do legalizacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dziś mija 31. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r., które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności i otworzyły drogę do legalizacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

24 lata temu przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu. Odbyły się one na zasadach ustalonych pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Wybory otworzyły drogę do legalizacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działającego od 12 lutego 1989 r.
Sprawa legalizacji ZHR została wpisana do protokołu rozbieżności podczas ustaleń Okrągłego Stołu, ale nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 przyznawała formalne prawo do działalności harcerskiej w PRL jedynie ZHP.

Legalizacja ZHR nastąpiła dopiero 23 kwietnia 1990 roku.


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger