Od 6 czerwca możliwe prowadzenie zbiórek drużyn

Anna Malinowska1 czerwca 20202min2306
Naczelnictwo ZHR, biorąc pod uwagę kolejne zmiany w prawie, podjęło decyzję o zmianie terminu wznowienia bezpośrednich działań jednostek ZHR. Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenia zbiórek drużyn.
Druhny i Druhowie,
Naczelnictwo ZHR, biorąc pod uwagę kolejne zmiany w prawie, podjęło decyzję o zmianie terminu wznowienia bezpośrednich działań jednostek ZHR.
Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenie zbiórek drużyn.
Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych przez Naczelnictwo:
1. Zbiórka (spotkanie), w której uczestniczą osoby niepełnoletnie,  może być przeprowadzona wyłącznie przy bezpośrednim uczestnictwie instruktorki lub instruktora ZHR. Nie są dopuszczalne zbiórki i spotkania z udziałem niepełnoletnich, bez udziału instruktorów.
2. Nie są dopuszczalne zbiórki (spotkania) z nocowaniem. Dotyczy to każdej formy działalności. Możliwość nocowania będzie dopuszczona po opracowaniu stosownych procedur.
3. Należy przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych, określonych w uchwale Naczelnictwa.
W ciągu bieżącego tygodnia opracowana zostanie szczegółowa instrukcja obejmująca zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdów połączonych z nocowaniem (obozy, biwaki itp.).
Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 378/1 w sprawie stopniowego przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger