List Naczelnictwa ZHR do Rodziców

Anna Malinowska22 maja 20204min2966
Wielce Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie zuchów, harcerek i harcerzy ZHR...

Warszawa, 20 maja 2020 r.

Wielce Szanowni Państwo
Rodzice i Opiekunowie zuchów, harcerek i harcerzy ZHR

Znaleźliśmy się w wyjątkowo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami naszego życia społecznego.

Zgodnie z zaleceniami władz państwowych, zawiesiliśmy na pewien czas działalność wychowawczą w podstawowych ogniwach naszego Związku – w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich i wędrowniczych.

Przez cały ten czas funkcjonowały władze Związku wszystkich szczebli, zorganizowaliśmy m.in. (internetowy) Nadzwyczajny Zjazd Związku, który przedłużył kadencję władz na-czelnych; od dwóch miesięcy działa Pogotowie Harcerskie, w którym blisko półtora tysiąca wolontariuszy świadczy pomoc osobom potrzebującym tej pomocy, w tym starszym, samotnym, weteranom. Naczelnictwo ZHR pozostaje także w bieżącym kontakcie z władzami państwowymi, uzgadniając z nimi kwestie zasad wznowienia pracy harcerskiej oraz organizacji Akcji Letniej w 2020 roku.

Przygotowujemy się do harcerskich obozów i kolonii, zdając sobie sprawę z konieczności zastosowania, uzgodnionych z Głównym Inspektorem Sanitarnym i innymi władzami państwowymi, specjalnych zasad organizacyjnych, które będą obowiązywały młodzież i dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz kadrę instruktorską.

Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby program wakacyjnych wyjazdów harcerskich był bezpieczny z punktu widzenia epidemicznego oraz służył jak zawsze wszechstronnemu rozwojowi zuchów, harcerek i harcerzy – fizycznemu, umysłowemu i moralnemu.

Zwracamy szczególną uwagę, aby poprzez specjalne narzędzia logistyczne i zwiększony reżim sanitarny na obozach i koloniach, zminimalizować ryzyko przenoszenia wirusa przez je-go uczestników i kadrę. Ograniczymy kontakty uczestników z osobami spoza obozu, wykluczone będą m.in. odwiedziny obozów przez rodziców i inne osoby. Opracowujemy szczegółowe wytyczne w gronie siedmiu organizacji harcerskich w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Jesteśmy przekonani, że niewielkie liczebnie obozy harcerskie i kolonie zuchowe, zorganizowane w lasach (lub miejscach odległych od ludzkich skupisk), a nawet odizolowane od nich, będą daleko bardziej bezpieczne aniżeli miasta, w których istnieje wiele różnorodnych możliwości kontaktów, a przez to zakażeń.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zaleceń kadry instruktorskiej i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

W imieniu Naczelnictwa ZHR
Przewodniczący hm. Grzegorz Nowik
Naczelniczka Harcerek hm. Dominika Romanowicz
Naczelnik Harcerzy hm. Michał Markowicz


List do pobrania w PDF

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger