Stopniowy powrót do bezpośredniego działania jednostek Związku

Anna Malinowska20 maja 20205min4096
Naczelnictwo ZHR podjęło decyzje i działania dotyczące stopniowego przywracania bezpośredniej działalności jednostek organizacyjnych ZHR, z uwzględnieniem szczególnych wymagań sanitarnych, wynikających obowiązującego stanu epidemii.

Druhny i Druhowie,
w związku ze zmianami w prawie, które weszły w życie 18.05.2020 r., Naczelnictwo ZHR podjęło decyzje i działania dotyczące stopniowego przywracania bezpośredniej działalności jednostek organizacyjnych ZHR, z uwzględnieniem szczególnych wymagań sanitarnych, wynikających obowiązującego stanu epidemii.

Podjęliśmy decyzję, że powrót do „nowej normalności” wprowadzany będzie równocześnie na terenie całej Polski.

Planowane terminy przedstawiają się następująco:

1. Od 23 maja 2020 r. będą mogły odbywać się bezpośrednie spotkania w hufcach, chorągwiach i okręgach, w szczególności spotkania komend, posiedzenia kapituł stopni, zajęcia kursowe itp. W pierwszym okresie wyłączone będzie odbywanie spotkań z nocowaniem. Ponadto w spotkaniach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 17 lat posiadające zgodę rodziców/opiekunów.

Wszystkie spotkania będą musiały odbywać się z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: odpowiedniego dystansu społecznego, konieczności zasłaniania twarzy w miejscach publicznych itp.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w dokumentach:


Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 376/1 w sprawie stopniowego przywracania bezpośrednich działań jednostek ZHR

Załącznik nr 1 – Wzór zgody na uczestnictwo w bezpośrednich działaniach organizowanych przez ZHR

Załącznik nr 2 – Zasady podejmowania bezpośredniej działalności komend i innych zespołów, szczepów, hufców, chorągwi, okręgów, obwodów i głównych kwater.

2. Od 15 czerwca 2020 r. będą mogły odbywać się zbiórki zastępów zastępowych.

3. Od 1 lipca planujemy możliwość odbywania zbiórek drużyn (zastępów) i gromad.

W najbliższym czasie przyjmiemy szczegółowe zasady bezpieczeństwa związane ze zbiórkami i działaniami drużyn, gromad i zastępów.

Wskazane daty mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Informujemy także, że w najbliższy piątek 22 maja odbędzie się kolejne spotkanie Naczelnictwa z Okręgami w sprawie Harcerskiej Akcji Letniej. Obecnie wszystko wskazuje na  to, że będzie możliwa organizacji obozów i biwaków, do 50 osób, z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger