Barbara Sobieska18 kwietnia 20203min430
Zakończył się Nadzwyczajny Zjazd ZHR. Wobec prawnych regulacji wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19, wydarzenie odbyło się w formie elektronicznej.

Konieczność odbycia Zjazdu w tej formie wynikała z kończącej się 30 kwietnia 2020 r. kadencji władz ZHR i braku możliwości odbycia Zjazdu w trybie wynikającym z § 17 ust. 1– 5 Statutu ZHR.

W Zjeździe wzięli udział delegatki i delegaci wybrani na XVI Zjazd ZHR (delegaci z wyboru), będący instruktorkami lub instruktorami Związku w dniu Zjazdu oraz delegaci z urzędu – członkowie obecnych władz naczelnych: Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Sądu Harcerskiego i Komisji Rewizyjnej Związku.

Całość działań została przeprowadzona bardzo sprawnie.

Po rozpoczęciu Zjazdu został przyjęty Regulamin, wybrane Prezydium Zjazdu oraz Komisja Skrutacyjno–Mandatowa. W systemie zjazdowym zalogowało się 148 delegatów z wyboru ze 159 osób uprawnionych do głosowania, dzięki temu Zjazd stał się prawomocny.

Delegaci podjęli głosowanie nad trzema uchwałami – wszystkie zostały przyjęte. Uchwała 1. dotyczyła wydłużenia rozpoczętej kadencji władz naczelnych, aż do rozpoczęcia XVII Zjazdu ZHR, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2021. Dzięki przyjęciu uchwały 2. został zmieniony czas trwania kadencji władz okręgów i zarządów obwodów ZHR, dla jednostek, w których zjazd lub zbiórka nie odbyła się ze względu na czasowe ograniczenia działań jednostek ZHR. Uchwała 3. zobowiązuje Naczelnictwo do zmiany i wyznaczenia nowego terminu XVII Zjazdu ZHR, a także opracowania nowego kalendarza wyborczego.

Delegaci oddawali głosy za pomocą odpowiednio przygotowanej platformy, obrady były transmitowane na żywo z Sali Ministerstwa Rozwoju, gdzie mogliśmy gościć po raz kolejny, dzięki uprzejmości Pani Premier Jadwigi Emilewicz.


Chociaż Zjazd odbył się w nietypowej formie – uczestnicy starali się zadbać o tradycyjną „zjazdową” atmosferę, zakładając mundury harcerskie na czas transmisji, prowadzili dyskusje w komentarzach, na facebooku trwała relacja, pojawiały się liczne pozdrowienia, a nawet wyjątkowe życzenia!

Cieszymy się, że mimo tej trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć udało nam się przeprowadzić Nadzwyczajny Zjazd.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie w tradycyjnej formie!

Link do dokumentów: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Zjazd ZHR 18 kwietnia 2020 roku


Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger