Anna Malinowska17 kwietnia 20202min231
Już jutro odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd ZHR. Wobec prawnych regulacji wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19, wydarzenie odbędzie się w formie elektronicznej.
Już jutro odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd ZHR. Wobec prawnych regulacji wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19, wydarzenie odbędzie się w formie elektronicznej.

Konieczność odbycia Zjazdu w tej formie wynika z kończącej się 30 kwietnia 2020 r. kadencji władz ZHR i braku możliwości odbycia Zjazdu w trybie wynikającym z § 17 ust. 1– 5 Statutu ZHR. Celem Zjazdu jest wydłużenie obecnej kadencji władz naczelnych, władz okręgów i obwodów.

W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegatki i delegaci:
1) wybrani na XVI Zjazd ZHR (delegaci z wyboru), będący instruktorkami lub instruktorami Związku w dniu Zjazdu,
2) z urzędu – członkowie obecnych władz naczelnych: Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Sądu Harcerskiego i Komisji Rewizyjnej Związku.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

UWAGA! KONTO DO WSPARCIA DLA UKRAINY

PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001 (stałe konto)


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger