Anna Malinowska3 kwietnia 20205min600
Lekarze, pielęgniarki, ratownicy i cały personel medyczny każdego dnia walczą na pierwszej linii ryzykując przy tym swoje zdrowie i życie. Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR codziennie realizuje szereg działań na rzecz wsparcia tej walki. Zapraszamy także do akcji Adoptuj Medyka!

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy i cały personel medyczny każdego dnia walczą na pierwszej linii ryzykując przy tym swoje zdrowie i życie. Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR codziennie realizuje szereg działań na rzecz wsparcia tej walki.

Co jeszcze możemy zrobić? Co mogą zrobić osoby, które nie mogą brać udziału w czynnej służbie? Zapraszamy do akcji Adoptuj Medyka!


Zgłoś się do akcji – wypełnij formularz!

Aby przystąpić do akcji wystarczy wypełnić formularz w którym należy wskazać imię lub pseudonim jakie mamy zamieścić na mapie oraz grupę za jaką deklarujemy się modlić i jaką chcemy objąć duchową adopcją.

Aby duchowo adoptować personel danej placówki wystarczy znaleźć ją na mapie, którą publikujemy poniżej. Możecie tam sprawdzić ile osób modli się za dany personel. Jeśli na mapie nie ma jednostki, którą chcecie wskazać wystarczy napisać o tym w dedykowanym miejscu formularza.


Mapa Duchowych Adopcji

Na mapie można sprawdzić ile osób modli się za dany personel w ramach naszej akcji. Jeśli na mapie nie ma jednostki, którą chcecie wskazać wystarczy napisać o tym w dedykowanym miejscu formularza.

  • kolorem niebieskim – oznaczone są placówki nie objęte jeszcze duchową adopcją w ramach naszej akcji
  • kolorem żółtym – oznaczone są placówki za które modli się do 5 osób
  • kolorem pomarańczowym – te, za które modli się do 10 osób
  • kolorem czerwonym – te, za które modli się ponad 10 osóbJak przebiega adopcja duchowa?

Wystarczy codziennie odmówić wybraną przez siebie modlitwę np. Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo. Każda modlitwa ma ogromne znaczenie! Wspierajmy modlitwą tych, którzy jej w tym momencie najbardziej potrzebują!


Kto może przystąpić do akcji?

Do inicjatywy może przystąpić każdy. Zapraszamy harcerki, harcerzy, ich rodziny i harcerskich przyjaciół. Jeśli nie należysz do żadnej z tych grup i chcesz to dołączyć to także serdecznie zapraszamy! Modlitwa ma wielką moc! Wesprzyjmy także duchowo tych, którzy codziennie walczą w pierwszej linii o nasze zdrowie.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.