Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Anna Malinowska12 marca 20208min152
Zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i wyznacza termin Zjazdu na 18 kwietnia 2020 roku. Okręgowe Konferencje Wyborcze wyznaczone od 11.03.2020 roku do 31.03.2020 roku zostały odwołane.

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 366/4
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu ZHR Naczelnictwo uchwala, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i wyznacza termin Zjazdu na 18 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Nadzwyczajny Zjazd ZHR zwołuje się w celu:

  1. Dokonania zmian w Statucie ZHR dotyczących wydłużenia, najpóźniej do 31 października 2020 roku, bieżącej kadencji władz Związku, wynikających z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystąpieniem wirusa COVID-19.
  2. Przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr V XVI Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia początku i końca dwuletniej kadencji władz naczelnych, władz okręgów oraz zarządów obwodów ZHR, poprzez wydłużenie kadencji najpóźniej do 31 października 2020 roku.
  3. Upoważnienia Naczelnictwa ZHR do zmiany terminu XVII Zjazdu ZHR.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 roku.

Wyjaśnienie Naczelnictwa ZHR do UCHWAŁY nr 366/4
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Druhny i Druhowie,

wczoraj Naczelnictwo ZHR podjęło kilka niezwykle istotnych decyzji, dotyczących funkcjonowania Związku w trudnym okresie, związanym z rozwijającą się epidemią COVID-19. Musieliśmy podjąć trudne decyzje dotyczące zarówno zaprzestania bieżącej działalności jednostek ZHR w formach tradycyjnych, jak również odwołania Okręgowych Konferencji Wyborczych na XVII Zjazd ZHR. Oznacza to, że z przyczyn formalnych na pewno w zaplanowanym terminie nie odbędzie się Zjazd zwyczajny.

Niestety pociąga to za sobą konkretne konsekwencje, związane z końcem kadencji władz ZHR.
Zgodnie z decyzją poprzedniego Zjazdu, kadencja władz ZHR upływa 30 kwietnia 2020 r. Jeśli do tego czasu nie wybierzemy nowych władz – nie będziemy mieć żadnych, a co za tym idzie – żadnej mocy do podjęcia jakichkolwiek decyzji, zwołania Zjazdu później, kierowania Związkiem, a nawet jego rozwiązania. W obecnej sytuacji ani Naczelnictwo ani Rada Naczelna nie może zdecydować o przedłużeniu kadencji – taką decyzję w naszym Związku podejmuje tylko Zjazd. Brak władz centralnych po 30 kwietnia, będzie skutkował koniecznością wyznaczenia przez Sąd komisarza, który pokieruje Związkiem do czasu wyboru nowych władz. Nie jest to rozwiązanie korzystne i chcemy go uniknąć.
 
Dlaczego Zjazd Nadzwyczajny?

Zjazd Nadzwyczajny zwołuje się w określonym celu i może on obradować tylko w celu, dla którego został zwołany. Kwestie są dość krótkie i nie wymagają długiego spotkania. Ponadto regulamin Zjazdu przyjmuje ów Zjazd, więc można go dostosować do warunków epidemiologicznych (o ile oczywiście rzeczywistość nas nie przerośnie, ale wtedy podejmiemy stosowne decyzje) – takich jak głosowanie w odstępach czasowych i fizycznych, obradowanie w otwartej przestrzeni, itd.

Zwyczajnego Zjazdu ZHR raczej możemy nie mieć gdzie zorganizować i trudno wybierać władze tudzież podsumować kończącą się kadencję z ograniczoną możliwością kontaktu. Chcemy aby podsumowanie kadencji i rozliczenie obecnych władz ZHR obyło się w spokojnej atmosferze i sprzyjających warunkach, których obecnie z pewnością nie ma.

Czemu nie on line?

Nasz statut nie przewiduje możliwości wyboru władz inaczej niż osobiście. Błędy w przeprowadzeniu Zjazdu – niezgodność ze statutem – zostaną zakwalifikowane przez sąd jako nieważne, co może być poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania Związku.

Czy jest inne wyjście?

Tak, zgłosimy (i ten krok już podjęliśmy) do rządu wniosek o wpisanie do ustawy dotyczącej zwalczania wirusa zapisu o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszeń (wszystkich a nie tylko ZHR), jeśli czas zmiany kadencji przypada na okres  epidemiologiczny. Jeśli taki zapis się znajdzie, nie będziemy musieli odbywać żadnego ze zjazdów w najbliższym czasie i możemy zaczekać do terminu wyznaczonego w owej ustawie. Tak, zgłosimy (i ten krok podjęliśmy) do rządu wniosek o wpisanie do ustawy o wirusie zapisu o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszeń, jeśli czas zmiany kadencji przypada na okres epidemiologiczny. Jeśli taki zapis się znajdzie, nie będziemy musieli odbywać żadnego ze zjazdów w najbliższym czasie i możemy zaczekać do terminu wyznaczonego w owej ustawie. Termin zjazdu podjęliśmy na ostatni możliwy (czyli przed zaplanowanym Zjazdem ZHR), żeby dać jak najwięcej czasu sejmowi (ma posiedzenie pod koniec marca) na ewentualne zmiany w prawie. Niemniej w obecnej sytuacji rząd może dokonać takich zapisów na krótszej drodze legislacyjnej. Liczymy, że ta droga będzie skuteczna.

Kto bierze udział w Zjeździe Nadzwyczajnym?

Delegatki i delegaci wybrani na poprzedni Zjazd ZHR oraz aktualni członkowie władz naczelnych. Aby decyzje podjęte były ważne, musi być obecna co najmniej połowa delegatów pochodzących z wyboru. Podejmując tę decyzję naczelnicy przejrzeli listy delegatów sprzed dwóch lat i zweryfikowali ilu z nich jest nadal w czynnej służbie. Kilka osób się skreśliło, co daje dużą szansę na zebranie kworum. Nie jest to łatwe rozwiązanie, ale bez zmiany w ustawie, na razie jest to wyjście jedyne, biorąc pod uwagę przewidywany rozwój epidemii.

 

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 366/3

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie odwołania Okręgowych Konferencji Wyborczych wyznaczonych od 11.03.2020 roku do 31.03.2020 roku

Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” Statutu ZHR Naczelnictwo uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zaleceniami władz państwowych dotyczących bezpieczeństwa zbiorowego, odwołuje się Okręgowe Konferencje Wyborcze wyznaczone od 11.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Komentarze

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 366/4
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu ZHR Naczelnictwo uchwala, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i wyznacza termin Zjazdu na 18 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Nadzwyczajny Zjazd ZHR zwołuje się w celu:

  1. Dokonania zmian w Statucie ZHR dotyczących wydłużenia, najpóźniej do 31 października 2020 roku, bieżącej kadencji władz Związku, wynikających z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystąpieniem wirusa COVID-19.
  2. Przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr V XVI Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia początku i końca dwuletniej kadencji władz naczelnych, władz okręgów oraz zarządów obwodów ZHR, poprzez wydłużenie kadencji najpóźniej do 31 października 2020 roku.
  3. Upoważnienia Naczelnictwa ZHR do zmiany terminu XVII Zjazdu ZHR.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 roku.

Wyjaśnienie Naczelnictwa ZHR do UCHWAŁY nr 366/4
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

Druhny i Druhowie,

wczoraj Naczelnictwo ZHR podjęło kilka niezwykle istotnych decyzji, dotyczących funkcjonowania Związku w trudnym okresie, związanym z rozwijającą się epidemią COVID-19. Musieliśmy podjąć trudne decyzje dotyczące zarówno zaprzestania bieżącej działalności jednostek ZHR w formach tradycyjnych, jak również odwołania Okręgowych Konferencji Wyborczych na XVII Zjazd ZHR. Oznacza to, że z przyczyn formalnych na pewno w zaplanowanym terminie nie odbędzie się Zjazd zwyczajny.

Niestety pociąga to za sobą konkretne konsekwencje, związane z końcem kadencji władz ZHR.
Zgodnie z decyzją poprzedniego Zjazdu, kadencja władz ZHR upływa 30 kwietnia 2020 r. Jeśli do tego czasu nie wybierzemy nowych władz – nie będziemy mieć żadnych, a co za tym idzie – żadnej mocy do podjęcia jakichkolwiek decyzji, zwołania Zjazdu później, kierowania Związkiem, a nawet jego rozwiązania. W obecnej sytuacji ani Naczelnictwo ani Rada Naczelna nie może zdecydować o przedłużeniu kadencji – taką decyzję w naszym Związku podejmuje tylko Zjazd. Brak władz centralnych po 30 kwietnia, będzie skutkował koniecznością wyznaczenia przez Sąd komisarza, który pokieruje Związkiem do czasu wyboru nowych władz. Nie jest to rozwiązanie korzystne i chcemy go uniknąć.
 
Dlaczego Zjazd Nadzwyczajny?

Zjazd Nadzwyczajny zwołuje się w określonym celu i może on obradować tylko w celu, dla którego został zwołany. Kwestie są dość krótkie i nie wymagają długiego spotkania. Ponadto regulamin Zjazdu przyjmuje ów Zjazd, więc można go dostosować do warunków epidemiologicznych (o ile oczywiście rzeczywistość nas nie przerośnie, ale wtedy podejmiemy stosowne decyzje) – takich jak głosowanie w odstępach czasowych i fizycznych, obradowanie w otwartej przestrzeni, itd.

Zwyczajnego Zjazdu ZHR raczej możemy nie mieć gdzie zorganizować i trudno wybierać władze tudzież podsumować kończącą się kadencję z ograniczoną możliwością kontaktu. Chcemy aby podsumowanie kadencji i rozliczenie obecnych władz ZHR obyło się w spokojnej atmosferze i sprzyjających warunkach, których obecnie z pewnością nie ma.

Czemu nie on line?

Nasz statut nie przewiduje możliwości wyboru władz inaczej niż osobiście. Błędy w przeprowadzeniu Zjazdu – niezgodność ze statutem – zostaną zakwalifikowane przez sąd jako nieważne, co może być poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania Związku.

Czy jest inne wyjście?

Tak, zgłosimy (i ten krok już podjęliśmy) do rządu wniosek o wpisanie do ustawy dotyczącej zwalczania wirusa zapisu o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszeń (wszystkich a nie tylko ZHR), jeśli czas zmiany kadencji przypada na okres  epidemiologiczny. Jeśli taki zapis się znajdzie, nie będziemy musieli odbywać żadnego ze zjazdów w najbliższym czasie i możemy zaczekać do terminu wyznaczonego w owej ustawie. Tak, zgłosimy (i ten krok podjęliśmy) do rządu wniosek o wpisanie do ustawy o wirusie zapisu o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszeń, jeśli czas zmiany kadencji przypada na okres epidemiologiczny. Jeśli taki zapis się znajdzie, nie będziemy musieli odbywać żadnego ze zjazdów w najbliższym czasie i możemy zaczekać do terminu wyznaczonego w owej ustawie. Termin zjazdu podjęliśmy na ostatni możliwy (czyli przed zaplanowanym Zjazdem ZHR), żeby dać jak najwięcej czasu sejmowi (ma posiedzenie pod koniec marca) na ewentualne zmiany w prawie. Niemniej w obecnej sytuacji rząd może dokonać takich zapisów na krótszej drodze legislacyjnej. Liczymy, że ta droga będzie skuteczna.

Kto bierze udział w Zjeździe Nadzwyczajnym?

Delegatki i delegaci wybrani na poprzedni Zjazd ZHR oraz aktualni członkowie władz naczelnych. Aby decyzje podjęte były ważne, musi być obecna co najmniej połowa delegatów pochodzących z wyboru. Podejmując tę decyzję naczelnicy przejrzeli listy delegatów sprzed dwóch lat i zweryfikowali ilu z nich jest nadal w czynnej służbie. Kilka osób się skreśliło, co daje dużą szansę na zebranie kworum. Nie jest to łatwe rozwiązanie, ale bez zmiany w ustawie, na razie jest to wyjście jedyne, biorąc pod uwagę przewidywany rozwój epidemii.

 

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 366/3

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie odwołania Okręgowych Konferencji Wyborczych wyznaczonych od 11.03.2020 roku do 31.03.2020 roku

Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” Statutu ZHR Naczelnictwo uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zaleceniami władz państwowych dotyczących bezpieczeństwa zbiorowego, odwołuje się Okręgowe Konferencje Wyborcze wyznaczone od 11.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Cresta Social Messenger