Powołanie Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

Anna Malinowska12 marca 20201min488
Wobec zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się COVID-19, w celu udzielania pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcia działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutki, powołano Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR.

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 366/5
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie powołania Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” Statutu ZHR Naczelnictwo uchwala, co następuje:

1. Wobec zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się COVID-19, w celu udzielania pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcia działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutki, powołuje się Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR.

2. Powołuje się Sztab Pogotowia w składzie:

 • hm. Katarzyna Bieroń – komendantka,
 • hm. Małgorzata Siergiej – wicekomendantka,
 • hm. Adam Niemkiewicz,
 • hm. Wiesław Turzański,
 • hm. Małgorzata Wilkowska,
 • phm. Michał Orlik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Komentarze

UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 366/5
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie powołania Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” Statutu ZHR Naczelnictwo uchwala, co następuje:

1. Wobec zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się COVID-19, w celu udzielania pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcia działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutki, powołuje się Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR.

2. Powołuje się Sztab Pogotowia w składzie:

 • hm. Katarzyna Bieroń – komendantka,
 • hm. Małgorzata Siergiej – wicekomendantka,
 • hm. Adam Niemkiewicz,
 • hm. Wiesław Turzański,
 • hm. Małgorzata Wilkowska,
 • phm. Michał Orlik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Cresta Social Messenger