Powołanie Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

Anna Malinowska12 marca 20201min223
Wobec zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się COVID-19, w celu udzielania pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcia działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutki, powołano Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR.

Wobec zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w celu udzielania pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcia działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutki, powołuje się Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR.

Powołuje się Sztab Pogotowia w składzie:
● hm. Katarzyna Bieroń – komendantka,
● hm. Małgorzata Siergiej – wicekomendantka,
● hm. Adam Niemkiewicz,
● hm. Wiesław Turzański,
● hm. Małgorzata Wilkowska,
● phm. Michał Orlik.

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 roku.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger