Czasowe ograniczenie działań jednostek ZHR

Anna Malinowska11 marca 20202min92
Z dniem dzisiejszym Naczelnictwo ZHR wstrzymuje bezpośrednie spotkania zastępów, drużyn i gromad do dnia 29 marca 2020 roku włącznie. Tym samym Naczelnictwo ZHR zarządza odwołanie wszystkich zbiórek, wycieczek, biwaków, kursów itp.

Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 366/1
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia działań jednostek ZHR

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz decyzjami władz państwowych Naczelnictwo ZHR uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem dzisiejszym Naczelnictwo ZHR wstrzymuje bezpośrednie spotkania zastępów, drużyn i gromad do dnia 29 marca 2020 roku włącznie. Tym samym Naczelnictwo ZHR zarządza odwołanie wszystkich zbiórek, wycieczek, biwaków, kursów itp.

§ 2

Naczelnictwo zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiej działalności organizacyjnej, niezbędnej do funkcjonowania jednostek ZHR.

§ 3

W poczuciu podtrzymania wspólnoty i braterstwa, Naczelnictwo zachęca wszystkich przełożonych do podtrzymania kontaktu ze swoimi wychowankami, także przy użyciu różnorodnych narzędzi współczesnej technologii. W tej szczególnej sytuacji daje to możliwość prowadzenia pracy metodyczno-wychowawczej alternatywnymi sposobami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 11 marca 2020 roku.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.