Konferencja Historyczna na zakończenie Jubileuszu ZHR

Anna Malinowska2 marca 202010min27
29 lutego odbyła się Konferencja Historyczna z okazji zakończenia Jubileuszu 30-lecia ZHR. Wydarzenie stanowiło podziękowanie przyjaciołom, sympatykom i sojusznikom ZHR oraz wychowankom, byłym i obecnym instruktorom za propagowanie idei harcerskiej, za przyjaźń, współpracę, radę, zrozumienie i cierpliwość.

29 lutego odbyła się Konferencja Historyczna z okazji zakończenia Jubileuszu 30-lecia ZHR. Wydarzenie stanowiło podziękowanie przyjaciołom, sympatykom i sojusznikom ZHR oraz wychowankom, byłym i obecnym instruktorom za propagowanie idei harcerskiej, za przyjaźń, współpracę, radę, zrozumienie i cierpliwość.

Wydarzenie było okazją do zabrania głosu w sprawach dotyczących historii i programu ZHR ale także spotkaniem harcerskich przyjaciół. Uczestnicy zgodnie potwierdzali, że mimo upływu czasu, przyjaźnie zawarte w ZHR trwają do dziś.

Bez znajomości przeszłości, nie można ani sensownie żyć dzisiaj, ani budować przyszłości. Gdyby ktoś z Was zapomniał o tym kim był kiedyś, gdyby zachorował na amnezję, tak, że nie mógłby rozpoznać swoich przyjaciół, których nie widział od roku, jakże by rozpoznawał siebie samego, gdyby nie umiał objąć myślą tej drogi, którą przeszedł od najwcześniejszego dzieciństwa. Tak samo jest z każdą grupą społeczną, każdym narodem.

T. Strzembosz ” Co jest ważne” (Instruktor nr 1, 1994 (Pismo Instruktorek i Instruktorów ZHR).

 

Bp (43 of 71)

 

_KSZ4717-01_wm

 

Bp (45 of 71)

 

_KSZ4879-01_wm

 

ROB_0790

 

ROB_0734

 

ROB_0672

 

ROB_0645

 

IMG_7067

 

_DSC5444_1

 

_DSC5587

 

ROB_0734

 

ROB_0837

 

_DSC5660

 

Bp (37 of 71)

 

ROB_1099

 

Bp (59 of 71)

 

Bp (66 of 71)

 

ROB_0645

 

ROB_0731

 

ROB_0790

 

ROB_0857

 

ROB_0974

 

ROB_0880

Previous
Next

Podczas konferencji zrealizowane zostały cztery prelekcje:

Nasze początki – powstanie ZHR – hm. Grzegorz Nowik HR – harcmistrz, historyk harcerstwa, pisarz, publicysta, doktor habilitowany historii, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” (2000–2009), zastępca dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych (2004–2009), Od 2016 roku Przewodniczący ZHR.

Od 1963 harcerz 22 Warszawskiej Drużyny Harcerzy w Hufcu ZHP Warszawa Praga-
Południe, od 1968 drużynowy zuchów, następnie od 1970 – harcerzy, szczepowy 22
Szczepu „Watra” od 1972 do 1986 r. (z przerwami), przewodniczący Kręgu
Instruktorskiego Szczepu od 1982 r.

W 1973 roku zainicjował z hm. Stanisławem Czopowiczem stworzenie pierwszych w
Warszawie niejawnych struktur „niepokornego harcerstwa”. Komendant I i IV Zlotu
Środowisk Niezależnych, w latach 1980–1982 wiceprzewodniczący Kręgu
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego Chorągwi Stołecznej ZHP,
redaktor „Bratniego Słowa”, I przewodniczący Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej w
Warszawie. Publikował poza oficjalnym obiegiem książki harcerskie, m.in.
Aleksandra Kamińskiego, wskazywał ingerencje cenzury – np. w książce „Andrzej
Małkowski”.

W 1979 ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, jego
praca magisterska Geneza i powstanie Koła Instruktorskiego im. Mieczysława Bema
otrzymała w tym roku II miejsce w konkursie na prace magisterskie. Doktorant
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. (Żonaty z żoną Milką mają 3 dzieci)

Harcerstwo żeńskie – odtwarzanie i rozwój – hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR – harcmistrzyni , informatyk, była drużynowa 29 Gdańskiej Drużyny Harcerek „Kotwica”i 29 Gdańskiej Drużyny Harcerek Starszych „Związek
Koniczyn”, członek-założyciel Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego KIHAM w Gdańsku. Była aktywna w niejawnym Ruchu Harcerskim, w
1988 r. była członkiem delegacji Ruchu na Światowy Zlot ZHP pgK w USA. W
ZHR od 1989 r.-członek współzałożyciel, uczestniczka I zjazdu ZHR w Sopocie,
Komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek ZHR (1992-1995), a następnie
Przewodnicząca Komisji Harcmistrzyń. W latach 1998-2004 Naczelniczka Harcerek
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W latach 2006-2008 Wiceprzewodnicząca
ZHR, a w latach 2012-2016 Przewodnicząca ZHR.

Wykształcenie wyższe, pracuje jako analityk systemów informatycznych w ZUS w
Warszawie. Mąż Jan, dwóch synów (obaj hm w ZHR).

Działania programowe ZHR w latach 90-tych – hm. Wojciech Hausner HR – harcmistrz, nauczyciel, historyk, samorządowiec (w latach 1994–1998 był członkiem Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa),
poseł na Sejm III kadencji, (1997-2001), w latach 1984–1989 był członkiem
niejawnego (początkowo), działającego wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego,
Ruchu Harcerskiego. Współpracował z kierowanym przez bp. Kazimierza Górnego
Krajowym Duszpasterstwem Harcerek i Harcerzy. W latach 1985–1987 był członkiem redakcji, a w latach 1987–1994 redaktorem naczelnym wychodzącego pierwotnie poza cenzurą ogólnopolskiego pisma „Czuwajmy”.

W 1987 współorganizował harcerską „Białą Służbę” podczas III Pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski. W 1988 podpisał „List otwarty do społeczeństwa polskiego” w
sprawie wychowania harcerskiego i uczestniczył w IV Światowym Zlocie Harcerstwa
na emigracji w USA, gdzie był autorem wystawy o Niezależnym Ruchu Harcerskim.
W latach 1988–1989 był komendantem hufca ZHP Kraków-Krowodrza. Od 1989 był
kolejno Naczelnikiem Harcerzy (do 1990) i Przewodniczącym Związku Harcerstwa
Polskiego rok założenia 1918 (do 1992). Po zjednoczeniu z ZHR, w latach
1993–1995 Przewodniczący ZHR. Żona Mariola b. instruktorką ZHR, 4 dzieci).

Działania programowe ZHR w XXI w. – hm. Magdalena Masiak HR – wywodzi się z 22 Szczepu „Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki na Grochowie w Warszawie; drużynowa i hufcowa w ZHP i ZHP r. zał.1918, Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek ZHR, szefowa Wydziału Harcerek GKHek, w latach 2004–2008 Naczelniczka Harcerek ZHR., 2008-2018 Przewodnicząca Komisji Harcmistrzyń, a następnie jej członkini.

W latach 2008–2010 oraz 2014-2016 członkini Rady Naczelnej ZHR, 2010–2012
członkini Komisji Rewizyjnej ZHR, 2016-2018 członkini Naczelnictwa ZHR. Od 2014
w Wydziale Komunikacji Naczelnictwa ZHR. W 2019 roku Komendantka
Programowa Jubileuszowego Zlotu 30 – lecia ZHR. Mężatka, ma córkę Aleksandrę instruktorkę ZHR, pracuje w marketingu.

Każda w prelekcji uzupełniana była aktywnymi głosami uczestników wydarzenia.

Na zakończenie spotkania odbyło się zwiedzanie obiektu PGE Narodowy w którym odbywała się konferencja.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA (fot. Biuro Prasowe ZHR – Robert Sawicki, Bartłomiej Dukała, Krzysztof Szwoch, Eryk Ruta).

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.