Barbara Sobieska15 listopada 20197min99
Projekt Harcerska Afryka 2019 jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2018 roku.

Czas mijał, osiedla pustoszały, aż w końcu jedynymi śladami obecności naszych rodaków na tych
terenach stały się dokumenty, wywiady, wspomnienia, zdjęcia oraz… opuszczone osiedla i cmentarze.
Piękna i jednocześnie wymagająca Afryka stała się dla nich miejscem wiecznego spoczynku. Panujące
tu warunki klimatyczne często okazywały się destrukcyjne dla cmentarzy i śladów obecności Polaków.
Dzika roślinność, gorące słońce, pożary buszu oraz brak świadomości wśród lokalnej ludności
sprawiły, że niektóre cmentarze zniknęły w gęstych zaroślach oraz w ludzkiej pamięci.
Projekt Harcerska Afryka 2019 prowadzony z inicjatywy instruktorek i instruktorów Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2018 roku z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W tym roku harcerze w składzie: harcmistrz Michał Synowiec, podharcmistrzyni Marianna
Wiszniewska, podharcmistrz Jakub Pajkowski, przewodniczka Lena Olszewska oraz przewodnik Ignacy
Olszewski kontynuowali projekt mający na celu upamiętnienie Polaków, którzy po szczęśliwym
opuszczeniu ZSRR z armią gen. Andersa w latach 1942-1952 zamieszkiwali tereny Afryki Południowej.
Wielu z nich nigdy nie powróciło do Ojczyzny, którą tak bardzo kochali.
Dzięki pracom prowadzonym przez historyków z Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i
Przesiedleń UP w Krakowie oraz pracowników polskich konsulatów udało się odnaleźć dokładne
lokalizacje polskich nekropolii. Rok temu członkowie ZHR wspólnie z CDZWiP przeprowadzili misję,
podczas której zinwentaryzowano i oczyszczono aż 3 miejsca pochówków Polaków – Rusape,
Marondera (dawniej Marandellas), Kadoma (dawniej Gatooma).
,,Po sukcesie pierwszej edycji Harcerskiej Afryki postanowiliśmy zrobić WIĘCEJ dla naszych rodaków i
Polski! Podjęliśmy decyzję o dokonaniu gruntownej renowacji cmentarza w Rusape, która odbędzie
się jeszcze w 2019r!
Rok przygotowań w kraju pozwolił nam na organizację kolejnej służby w Afryce Południowej.
Jesteśmy wdzięczni, że już drugi raz projekt został wsparty przez instytucje, którym zależy na
ochronie śladów polskości za granicą – Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Fundacji PKO Banku
Polskiego.
Cieszymy się, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej promuje aktywne postawy i wspiera
rozwojowe projekty spotykające się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród harcerek, harcerzy,
historyków, Sybiraków, Polonii oraz osób, dla których istotne jest dbanie o polską tożsamość i
historię.
,,Afryka uczy życia i pokory!”. Niejednokrotnie słyszeliśmy to zdanie. To absolutna prawda. Podczas
naszych wypraw bardzo wiele się nauczyliśmy. Przede wszystkim jeszcze lepiej zrozumieliśmy, że
nigdy nie ma zbyt dużo rąk do pracy i zawsze znajdzie się ktoś komu można pomóc!
Poznaliśmy bardzo wiele osób o złotych sercach, które stały się dla nas i naszych przyjaciół inspiracją
do tego by dawać z siebie jeszcze więcej.
,, Jeśli robi się coś dobrego to zawsze ma się błogosławieństwo! Trzeba wierzyć w to, że się uda. Będą
problemy i trudne sytuacje, ale zawsze znajdzie się rozwiązanie i ludzie, którzy bezinteresownie
pomogą. Trzeba być człowiekiem czynu. ”- Stefan Herok, członek Polonii w Johannesburgu.
Już pierwszego dnia spotkaliśmy się z panem Stefanem Herokiem, który z własnych środków buduje
duży kompleks mający służyć lokalnej społeczności oraz pomagać tym, którzy najbardziej tego
potrzebują – osieroconym dzieciom z wrodzoną chorobą HIV. Dzięki wsparciu ze strony druhny Zosi
Pater i jej syna Dobka Johannesburg znów stał się dla nas bezpieczną przystanią, w której
rozpoczęliśmy i zakończyliśmy wyjazd. Dziękujemy również Państwu Barbarze i Markowi Kukulskim,
którzy przyjęli nas u siebie z ogromną życzliwością i otwartością!”
Projekt nadal trwa! Renowacja cmentarza w Rusape to fizyczny ślad działalności instruktorów ZHR w
Afryce Południowej oraz zwieńczenie dotychczasowych prac w Zimbabwe. Całe przedsięwzięcie
znaczy jednak o wiele więcej!
Harcerska Afryka to przyjaźń, zaufanie, ogromne emocje, przygoda, doświadczenie i lekcja na całe
życie. To dowód na to, że w dzisiejszych czasach SŁUŻBA bliźnim wcale nie wyszła z mody. Wręcz
przeciwnie. Jest piękną przygodą i powodem do dumy!
Czy to koniec?
W żadnym razie. To dopiero początek i realny dowód na to, że warto wierzyć w swoją misję!
Tegoroczny wyjazd stworzył bardzo wiele możliwości rozwoju projektu w następnych latach.
Liczne spotkania, rozmowy i dyskusje, które odbyliśmy stały się dla nas ogromną inspiracją i
motywacją do podejmowania nowych wyzwań. Przy współpracy z Polonią pragniemy dalej szerzyć
pamięć o Polakach w Afryce i razem angażować się w pomoc na rzecz innych ludzi.
Do zrobienia jest jeszcze naprawdę dużo. W przyszłości pragniemy rozszerzać projekt i angażować w
niego harcerki i harcerzy z całej Polski – w różnej formie. Każdy może zostać Wolontariuszem
Harcerskiej Afryki!
Czuwaj!
Harcerska Afryka
Autor: Ignacy Olszewski

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger