Praca w Biurze Naczelnictwa ZHR

Anna Malinowska24 października 20195min25
Skarbnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej poszukuje osób na stanowiska Koordynatora projektów oraz Specjalisty ds. funduszy. Osoby te dołączą do zespołu finansowego jednej z największych organizacji młodzieżowych w Polsce. Zapraszamy do aplikowania. :)

Koordynator projektów
Specjalista ds. funduszy
Koordynator projektów

Wymiar pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Litewska

Główne obowiązki:
Obsługa projektów ogólnopolskich ZHR pod względem merytorycznym i organizacyjnym, w tym:

 • współpraca z jednostkami ZHR w zakresie realizacji projektu od jego przygotowania do rozliczenia;
 • praca w systemie obsługującym merytorycznie projekty ZHR;
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów;
 • przygotowanie, zbieranie i opracowywanie zestawień merytorycznych i kosztorysowych do projektów;
 • przygotowywanie merytorycznej części aplikacji – wniosków o dofinansowanie;
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów do składanych projektów;
 • realizacja zadań zleconych przez Skarbnika ZHR.

Wymagane:

 • wykształcenie min. średnie;
 • umiejętności organizacyjne oraz koordynacyjne;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność merytorycznego przygotowania informacji i konspektów;
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność, kreatywność.

Dodatkowe atuty:

 • wykształcenie związane z zarządzaniem projektami,
 • doświadczenie w pracy metodą projektową;
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej;
 • umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatów;
 • znajomość specyfiki naszej organizacji.

Specjalista ds. funduszy

Wymiar pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Litewska

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie informacji o możliwych źródłach finansowania ZHR,
 • przygotowanie wniosków o fundusze ze środków UE,
 • zbieranie i opracowywanie zestawień merytorycznych i kosztorysowych do planowanych projektów,
 • przygotowywanie merytorycznej i finansowej części aplikacji – wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów do składanych projektów,
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów, które uzyskały dofinansowanie,
 • współpraca z jednostkami ZHR w zakresie warsztatów dot. finansowania działań,
 • realizacja zadań zleconych przez Skarbnika ZHR.

Wymagane:

 • wykształcenie min. średnie,
 • umiejętności organizacyjne oraz koordynacyjne;
 • doświadczenie i sukces w przygotowaniu projektów edukacyjnych o wartości jednostkowej pow. 300 000 zł,
 • doświadczenie i sukcesy w przygotowaniu projektów edukacyjnych finansowanych ze źródeł unijnych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność merytorycznego przygotowania informacji i konspektów,
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • doświadczenie w pracy w projektach unijnych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • wielozadaniowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność, kreatywność.

Dodatkowe atuty: 

 • wykształcenie związane z zarządzaniem projektami, finansami,
 • doświadczenie w pracy metodą projektową,
 • doświadczenie w projektach unijnych na inwestycje w infrastrukturę szkoleniowo-turystyczną,
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatów,
 • znajomość specyfiki naszej organizacji.

CV powinno zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922).

CV z listem motywacyjnym prosimy przesłać na maila skarbnik@zhr.pl do 4 listopada 2019 r. – w tytule maila: (stanowisko na jakie aplikujesz) koordynator projektów/specjalista – Twoje imię nazwisko.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.