Barbara Sobieska28 kwietnia 20193min1084
40 kapłanów, w tym 9 kapelanów ZHR wzięło udział w dorocznych Ogólnopolskich Rekolekcjach dla Duszpasterzy i Kapelanów Harcerskich.
W dniach 23-26 kwietnia 2019 r. w Domus Mater w Krakowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Rekolekcje dla Duszpasterzy i Kapelanów Harcerskich. Wzięli w nich udział kapelani i duszpasterze z ZHP, ZHR i Skautów Europy. Uczestniczyło w nich prawie 40 kapłanów, w tym 9 kapelanów ZHR. Tematem rekolekcji było rozpoznawanie i zapobieganie duchowej ślepocie.
Czas rekolekcji, to oprócz duchowego wzrostu, także czas na wspólną integrację i spotkania z ważnymi gośćmi. We wtorek Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady przewodniczył biskup Józef Guzdek – delegat Episkopatu Polski do spraw harcerskich, w środę Mszy św. w Sanktuarium Jana Pawła II przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz (treść homilii), a w czwartek po Mszy św. w kaplicy biskupów krakowskich (na Franciszkańskiej 3) spotkaliśmy się z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, który zwracał uwagę na potrzebę wierności i czytelności naszej tożsamości harcerskiej. Odwiedził nas również senator Kazimierz Wiatr, z którym prowadziliśmy wymianę myśli na tematy tożsamości i wartości europejskich. Na spotkanie z kapelanami ZHP przybyła także Naczelniczka ZHP Anna Nowosad.
Wszyscy wyjechali zadowoleni, umocnieni i zmotywowani do dalszej duszpasterskiej pracy w środowiskach harcerskich i skautowych.
Zorganizowanie tegorocznych rekolekcji przypadło ZHRowi, a konkretnie ks. Piotrowi Grzesikowi. Za podjęty trud wzorowej organizacji wszyscy serdecznie ks. Piotrowi dziękujemy. Organizacją przyszłorocznych rekolekcji we Wrocławiu zajmą się Skauci Europy. Już nie możemy się doczekać.
Treść: Duszpasterstwo ZHR
Foto: Łukasz Konatowski – ZHP

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.