Wydarzenie w Teatrze Polskim

Barbara Sobieska15 marca 20198min1429

Związek Ukraińców w Polsce zaprasza harcerki i harcerzy ZHR na wydarzenie w Teatrze Polskim, które może być ciekawym spotkaniem z Ukrainą.

Zapraszamy na trasę koncertową znakomitego zespołu  „Dudaryk”  z Ukrainy. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Pan Ambasador Ukrainy w RP A. Deszczcia.

Od XIX wieku Ukraińcy, bez względu na to gdzie mieszkają, organizują na początku marca przedsięwzięcia ku czci ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki (wieczory poezji, koncerty).

W tym roku, z racji przełomowych wydarzeń w Ukrainie postanowiliśmy jako Związek odnowić tradycję szewczenkowskich koncertów w Warszawie.

Zmotywowały  nas również prośby wielu migrantów z Ukrainy, zamieszkujących w Polsce (szczególnie dużej liczby w Warszawie).

Koncert z udziałem znakomitego, światowej  sławy zespołu „Dudaryk” ze Lwowa oraz solistów, kwartetu smyczkowego i grupy rockowej  planujemy w Warszawie 18.03. w Teatrze Polskim.

Warszawski koncert będzie finałem trasy koncertowej zespołu po Polsce.  Od 12.03. do 18.03. „Dudaryk” wystąpi w kilku miastach ze specjalnym programem poświęconemu Tarasowi Szewczence „Szewczenko revolution”.

W ramach trasy koncertowej „Dudaryk” wystąpi w: Przemyślu, Gdańsku, Elblągu, Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie, Giżycku, Olsztynie, Warszawie.

Uczestnikami koncertu oprócz mieszkańców stolicy, w tym migrantów z Ukrainy, obywateli Polski narodowości ukraińskiej będą dyplomaci, ludzie kultury, liderzy samorządowi.

Państwowa Akademicka Męska Kapela Chóralna „DUDARYK” (Lwów)

Kapela założona w 1971 r. przez Mykołę Kacała przy wsparciu Ukraińskiego Muzycznego Towarzystwa we Lwowie. W 1989 r., dzięki staraniom Mykoły Kacała i jego współpracowników – Lubowi Kacał i Łesi Czajkowskiej – stworzono pierwszą w Ukrainie szkołę chóralną. Na ten cel władze lokalne przekazały budynek byłego szpitala miejskiego św. Łazarza. Szkoła ta zapoczątkowała rozwój „Dudaryka”. W 1977 r., zaledwie sześć lat po założeniu, „Dudaryk” stał się finalistą ogólnozwiązkowych festiwali i konkursów.

W repertuarze kapeli znajdują się koncerty kompozytorów: Dmytra Bortniańskiego, Artema Wedela, Maksyma Berezowskiego, kolędy i szczedriwky w opracowaniach ukraińskich kompozytorów: Mykoły Łysenki, Mykoły Łeontowicza, Kyryła Stecenki, Ołeksandra Koszycia. „Dudaryk” wykonywał również „Stabat Mater” Pergolesiego, „Carmina Burana” Orffa, „Requiem” Mozarta, IX Symfonię Beethovena, III Symfonię „Kadisz” Bernsteina oraz liczne oratoria.

Chór chłopców i mężczyzn ze Lwowa, potem ludowa kapela chóralna „Dudaryk”, następnie zaś Państwowa Kapela Chóralna, a wreszcie – Państwowa Akademicka Kapela Chóralna „Dudaryk” ma długą historię występów i międzynarodowych tras koncertowych (ok. 3 tys. koncertów).

Podczas swoich corocznych podróży kapela występowała w: USA (m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku), Kanadzie (m.in. w Vancouver Pacific Place), Francji (m.in. w Notre Dame de Paris), Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej oraz na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce), Szwajcarii, Austrii, Belgii, Holandii, Gruzji, Estonii, Węgrzech. Kapela nagrała wiele płyt kompaktowych, kaset oraz dziesiątki występów koncertowych w radiu i telewizji.

W trakcie tournée po Polsce „Dudaryk” zaprezentuje program «Шевченко Revolution» (Rewolucja Szewczenki) – nowe autorskie spojrzenie na spuściznę ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki, którego twórczość była i jest nadal jednym z filarów budowania tożsamości Ukraińców. W programie koncertów, którym przyświeca hasło „Na nowo odkryjmy Szewczenkę”, zabrzmią tradycyjne i nowatorskie aranżacje utworów muzycznych opartych na poezji Szewczenki, ukraińskie pieśni ludowe należące do ulubionych przez poetę.

O aktualności twórczości ukraińskiego wieszcza świadczy fakt, że w czasie przełomowych historycznych wydarzeń, takich jak np. Majdan 2013/2014 Ukraińcy odwoływali się do jego wierszy. Symbolem ofiary Majdanu stały się np. kadry recytującego poemat Kaukaz Serhija Nihojana, ukraińskiego Ormianina. Także twórcy kultury, głównie w muzyce, bazując na utworach Szewczenki tworzą nowe interpretacje, nadają jego twórczości aktualne aspekty. Twórczość T. Szewczenki interpretują obecnie muzycy rockowi, bluesowi, hip-hopowi.

Kapela „Dudaryk”, oprócz tradycyjnego odczytania wieszcza, zaproponuje nam również te nowe ujęcia i interpretacje.

Od 12 do 18 marca „Dudaryk” wystąpi w kilku miastach Polski. W ramach trasy koncertowej wystąpi w: Przemyślu, Gdańsku, Elblągu, Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie, Giżycku, Olsztynie i Warszawie.

Koncert finałowy trasy jest planowany na dzień 18 marca o godz. 19:00 w Teatrze Polskim w Warszawie.

Wydarzenie będzie miało dużą oprawę medialną. Uczestnikami koncertów, oprócz obywateli Polski narodowości ukraińskiej, migrantów z Ukrainy, będą dyplomaci, ludzie kultury, liderzy samorządowi, studenci.

http://www.dudaryk.lviv.ua

Plakat: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger