Wspomnienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Barbara Sobieska6 marca 20194min306

23. lutego 2019 obchodziliśmy 74. rocznicę śmierci bł. Stefana Frelichowskiego – Patrona Harcerzy. Z okazji tego dnia,  Biskup Polowy Józef Guzdek zaprosił harcerzy ze wszystkich organizacji do katedry polowej Wojska Polskiego na Mszę upamiętniającą druha Wicka. Usłyszeliśmy od Biskupa świadectwo Druha Wicka –

Podczas II Wojny Światowej Druh Wicek był wielokrotnie przestrzegany przez starszych księży, aby się oszczędzał, żeby nie miał ryzykownej styczności z chorymi na tyfus. On, jako młody ksiądz, według starszych mógł bardziej przydać się do wychowania młodzieży, dawania świadectwa i przykładu później. Lecz on nie do końca się z tym zgadzał – odpowiadał, że on nie jest księdzem jutra – on jest dziś, bo dziś są potrzebujący ludzie wokół niego i on będzie dziś pomagać w swojej posłudze. Niestety po krótkim czasie 8 lat swojego kapłaństwa zmarł na tyfus. Dawał nadzieję chorym, troszczył się o potrzebujących, niósł wiarę w życiu codziennym.
Jakże obecne jest to świadectwo dziś, zwłaszcza po słowach Papieża Franciszka w Panamie, gdzie wielokrotnie podkreślał, że jesteśmy młodzieżą dzisiaj, nie jutra. To my jesteśmy teraźniejszością i dziś mamy wpływ na losy świata.
Biskup podkreślił naszą ważną role w społeczeństwie, wagę wartości harcerskich jako przykładu dla innych.
Takim działaniem jest również aktywny udział Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ZHR w służbie podczas ŚDM 2019 w Panamie – bezinteresowna pomoc bliźnim z całego świata.
W uznaniu zasług, Biskup przyznał jubileuszowe medale pamiątkowe setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce „W służbie Bogu i Ojczyźnie” – przekazane wszystkim organizacjom harcerskim. jubileuszowe medale pamiątkowe setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce przekazano wszystkim organizacjom harcerskim. W sposób szczególny uhonorowani zostali hm. Joanna Tumasz, hm. Adam Niemkiewicz i hm. Tomasz Staszewski.
Biskup Polowy Józef Guzdek podziękował wszystkim przybyłym i podkreśli jeszcze raz wagę autorytetu jakim jest Druh Wicek. Obecnym  wręczył wojskowe modlitewniki oraz książeczki o Patronie.
W Eucharystii uczestniczyli druhny i druhowie m.in. ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju oraz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Skauci Europy). Liturgia słowa została przygotowana przez przedstawicieli organizacji harcerskich. Po Mszy św. w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyło się spotkanie podsumowujące udział harcerzy i skautów w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.


Foto: Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.