Harcerskie spotkanie w Pałacu Prezydenckim
Foto: Joanna Dunin Skauci Europy

Barbara Sobieska23 lutego 20197min447
Tradycyjnie 22 lutego 2019 roku, Prezydent RP Andrzej Duda – honorowy protektor polskiego uchu harcerskiego wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z przedstawicielami organizacji harcerskich w Pałacu Prezydenckim.

Tradycyjnie 22 lutego 2019 roku, Prezydent RP Andrzej Duda – honorowy protektor polskiego ruchu harcerskiego wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z przedstawicielami organizacji harcerskich w Pałacu Prezydenckim.

Foto: Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP

Przed uroczystym spotkaniem, zaproszeni wzięli udział w Mszy Świętej odprawionej w kaplicy. Następnie Przed Pałacem Prezydenckim została rozpalona tradycyjna harcerska watra. „To watra przyjaźni i braterstwa harcerzy na całym świecie, naszych rodaków i wszystkich innych związanych z nami myślą braterską” – podkreślił Prezydent Andrzej Duda powierzając straż nad ogniem harcerzom.

Foto: Joanna Dunin/Skauci Europy

Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego, rozpoczęło się wręczenie zasłużonym medali 100-lecia Odzyskanej Niepodległości. Wyróżnionych zostało ponad 20 osób, z czego 10 to instruktorzy ZHR. Prezydent podkreślał, że wręczenie medali to dla niego zaszczyt „Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości”.

Foto: Joanna Dunin/Skauci Europy

Polscy harcerze wiele zrobili dla odzyskania niepodległości, ginęli, aby ją utrzymać, a potem, by odzyskać. I ruch harcerski jako taki powinien zostać odznaczony właśnie Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, bo harcerze przyczynili się do tego”. 11 listopada 2018 najwyższym odznaczeniem  – Orderem Orła Białego uhonorowani zostali twórcy harcerstwa  – Olga i Andrzej Małkowski. W swoim przemówieniu Protektor podkreślił również wagę służby i podziękował za reprezentowanie Polski w Panamie podczas Światowych Dni Młodzieży.

Foto: Joanna Dunin/Skauci Europy

Ważnym elementem spotkania jest wyróżnienie osób, które w ostatnim czasie zdobyli najwyższy stopień instruktorski. To czas, kiedy reprezentanci każdej z organizacji mogą podzielić się swoimi harcerskimi doświadczeniami.

Foto: Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP

Na pamiątkę spotkania, harcmistrzynie i harcmistrzowie otrzymali od Prezydenta RP szczególne odznaczenia.

Foto: Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP

W wydarzeniu wzięli udział instruktorki i instruktorzy ZHR oraz reprezentacje ZHP, Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenia Harcerskiego, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, ZHP na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Republikańskiego Zjednoczenia „Harcerstwo” na Białorusi, Harcerstwa Polskiego w Czechach, Royal Rangers Polska oraz Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”.

Foto: Joanna Dunin/Skauci Europy

Uroczyste spotkanie zakończyło utworzenie kręgu harcerskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wszyscy zaśpiewali „Bratnie Słowo”.

Foto: Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP

Idea Honorowego Protektoratu Prezydentów RP nad Harcerstwem sięga początków młodej niepodległości naszej Ojczyzny. Tradycję tę zapoczątkował w 1920 roku Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny marszałek Józef Piłsudski. Później kolejni Prezydenci Stanisław Wojciechowski i profesor Ignacy Mościcki.

Druga Wojna Światowa była dla Harcerstwa kolejnym momentem sprawdzenia gotowości do stanięcia w pierwszej linii walki i służby. Niestety w powojennej rzeczywistości komunistycznej Polski nie można było zrealizować szaroszeregowego „pojutrza”. Tradycję harcerskiej służby dla niepodległej Rzeczypospolitej przechował Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju. Kolejnymi Protektorami byli Prezydenci: Władysław Raczkiewicz, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabat i Ryszard Kaczorowski. Dwaj ostatni byli instruktorami harcerskimi.

Tradycja Protektoratu powróciła do wolnej i suwerennej Polski wraz z objęciem przez Lecha Wałęsę urzędu Prezydenta III RP. Kolejnym Protektorem ZHP był Aleksander Kwaśniewski. 22 lutego 2009 roku, w Dniu Myśli Braterskiej Prezydent Lech Kaczyński objął protektoratem wszystkie działające w Polsce i poza jej granicami organizacje harcerskie, Prezydent Bronisław Komorowski jako nasz Protektor kontynuował tradycję od 25 maja 2012 roku. Prezydent RP Andrzej Duda, objął honorowym protektoratem organizacje harcerskie w Polsce i poza granicami Kraju 21 lutego 2016 roku.

zdjęcia: Joanna Dunin/ Skauci Europy, Krzysztof Stępkowski/Ordynariat Polowy WP 

dodatkowa relacja na stronie www.prezydent.pl

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.