Podziękowania od Prezydenta Panamy

Anna Malinowska31 stycznia 20193min2101
Służba ratowników ZHR podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie została bardzo dobrze oceniona przez organizatorów wydarzenia. Takie słowa skierował do HOPR gospodarz ŚDM - Prezydent Panamy Juan Carlos Varela.

Służba ratowników ZHR podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie została bardzo dobrze oceniona przez organizatorów wydarzenia. Takie słowa skierował do HOPR gospodarz ŚDM – Prezydent Panamy Juan Carlos Varela.Jako uhonorowanie działań ratowników ZHR, prezydent Panamy wręczył komendantowi HOPR hm. Adamowi Niemkiewiczowi medal ŚDM.


HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowuje i szkoli harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa w ZHR. HOPR organizuje ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy, zabezpieczenie pracy śródrocznej gromad, drużyn i szczepów ZHR. Harcerki i harcerze ZHR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz organizują zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Podczas akcji letniej ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych.

Kontakt:
Barbara Sobieska – rzecznik prasowy ZHR (rzecznik@zhr.pl, tel.796 273 294)
Anna Malinowska – wydział komunikacji ZHR (ania@zhr.pl, tel. 509 790 759)

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger