Kontyngent 200 polskich ratowników ZHR leci do Panamy

Anna Malinowska5 stycznia 20194min1940
Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (HOPR) to wykwalifikowana służba harcerek i harcerzy ZHR, którzy przez 2 lata przygotowali się do podjęcia służby podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (HOPR) to wykwalifikowana służba harcerek i harcerzy ZHR, którzy przez 2 lata przygotowali się do podjęcia służby podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

“Zaproszenie do Panamy otrzymaliśmy już podczas ŚDM w Krakowie, gdzie ZHR był największą jednostką ratownictwa medycznego. Prezydent Panamy był pod wielkim wrażeniem naszej służby – 1100 harcerek i harcerzy w 300 patrolach i punktach zapewniało wsparcie medyczne dla pielgrzymów. Potem było wiele spotkań z Panamczykami – wiedzieliśmy, że zostaliśmy oficjalnie zaproszeni jako jedyna tego typu formacja z całego świata. To wielkie wyróżnienie dla Polski”. – podkreśla hm. Adam Niemkiewicz, komendant HOPR organizujący wyprawę. “Poza wielkim zaangażowaniem ratowników, którzy wykonali ogrom szkoleniowej pracy, wyprawa nie doszłaby do skutku bez wsparcia polskiego rządu, Narodowego Instytutu Wolności oraz polskiej ambasady w Panamie”. – dodaje Niemkiewicz.

Ratownicy ZHR są doskonale przygotowani do zabezpieczenia medycznego uczestników ŚDM, które w tym roku odbędą się 10 000 km od Polski. Przeszli wiele godzin szkoleń, posiadają potrzebny sprzęt i podwyższali swoją kondycję fizyczną. Większość to drużynowi, którzy wolontariacko prowadzą gromady zuchowe i drużyny harcerskie.

Przygotowanie zaplecza i zorganizowanie służby dla tak dużego zespołu nie jest łatwe. Spotkania robocze z panamskim Komitetem Organizacyjnym ŚDM odbywały się od maja 2017 r. Pierwszy zespół harcerzy ZHR już od 2 miesięcy przygotowywał przyjazd kontyngentu. “Największe wyzwanie stanowiła logistyka. Kontyngent został podzielony na 20 grup. Sama podróż do Panamy dla zespołu 200 osób to wiele godzin lotu i przesiadki na trzech kontynentach. Zakończyliśmy etap planowania i jesteśmy gotowi do służby”.

HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowuje i szkoli harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa w ZHR. HOPR organizuje ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy, zabezpieczenie pracy śródrocznej gromad, drużyn i szczepów ZHR. Harcerki i harcerze ZHR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz organizują zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Podczas akcji letniej ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wędrownych.

Kontakt:
Barbara Sobieska – rzecznik prasowy ZHR (rzecznik@zhr.pl, tel.796 273 294)
Anna Malinowska – wydział komunikacji ZHR (ania@zhr.pl, tel. 509 790 759)

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger