Spotkanie świąteczne w Pałacu Prezydenckim

Barbara SobieskaGrudzień 25, 20186min493

18 grudnia 2018 odbyło się świąteczne spotkanie Pary Prezydenckiej z harcerzami. Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju, w świątecznej atmosferze przekazane były życzenia od przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich.

Symbol pokoju jakim stało się Światło zapalone w betlejemskiej grocie narodzenia Chrystusa dotarło do Europy w Boże Narodzenie 1986 roku z inicjatywy radia Linz w Górnej Austrii. Światło pokoju przypominało o tym, że Jezus jest wdzięczny wszystkim tym, którzy do Niego przychodzą. Poprzez przekazywanie Światła pokoju ludzie nieśli dobrą nowinę, radosną wieść o narodzeniu Jezusa. W następnych latach to wiedeńscy skauci rozpowszechnili pomysł dzielenia się Światłem na teren Europy, a nawet poza jej granice. Wykorzystano do tego skautowe ścieżki braterskich powiązań, na początku na terenie Austrii, a w pamiętnym przełomowym dla krajów za “żelazną kurtyną” 1989 roku nadzieja dotarła do Budapesztu, Pragi i Krakowa. Tak oto kolejnymi ogniwami stali się skauci węgierscy, słowaccy, czescy i polscy harcerze. Przeniesienie w grudniu 1989 r. Betlejemskiego Światła Pokoju z Wiednia do Krakowa, przez harcerzy wiedeńskiego szczepu „Polanie” ZHP, działającego poza granicami Kraju, miało symboliczne znaczenie dla odnowienia kontaktów międzynarodowych harcerstwa polskiego po II wojnie. Przyjęli je w kościele św. Idziego harcerze z ZHP rok zał.1918 (od 1992 roku tworzy jeden ZHR) i przekazali jako symbol idei pokoju i braterstwa do kilkunastu miejsc w Polsce. Od połowy lat osiemdziesiątych położony pod Wawelem kościółek św.Idziego był centrum zawiązanego z inicjatywy Dominikanina Ojca płk. hm. Adama Studzińskiego (legendarnego kapelana żołnierzy II Korpusu WP spod Monte Cassino) i Kapucyna Ojca hm. Dominika Orczykowskiego – Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy. W kościele tym przez lata jako harcerz służbę ministrancką pełnił Andrzej Duda, urzędujący obecnie Prezydent RP. Do końca PRL działania Duszpasterstwa były “kontestowane” przez komunistyczne władze, konsekwentnie strzeżono świeckiego i ateizującego charakteru ówczesnego ZHP. Na tym tle nadzieja niesiona przez Niepokorne Harcerstwo miała wtedy kapitalne znaczenie. Po dwuletniej przerwie, w 1991 r., inicjatywę podjął ZHP i do chwili obecnej odbiera Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. W latach 1992-93 harcerki i harcerze ZHR w wielu środowiskach dzielili się Światłem wierząc, że będzie to poza doraźnymi sporami wspólna wartość łącząca Polskie Harcerstwo. Niestety stało się inaczej. Przez lata obok wielkiej akcji prowadzonej przez ZHP, harcerki i harcerze ZHR z Podhala przyjęte od braci ze Słowacji bądź bezpośrednio z Wiednia światło z betlejemskiej groty przywożą pod Wawel do Krakowa. Harcerstwo Polskie na Ukrainie od lat odbiera światło od Skautów Węgierskich z Zakarpacia i przywozi do Katedry Lwowskiej, stąd też parokrotnie trafiało do środowisk ZHR na Podkarpaciu i Ziemi Lubelskiej. Podobnie harcerki i harcerze ZHP na Litwie, przyjmowane na dzisiejszej granicy z Litwą Światło Betlejemskie z rąk harcerzy ZHP przekazują dla Polaków na Wileńszczyźnie i braci Skautów Litewskich. Zapewne warto spojrzeć refleksyjnie na różne doświadczenia z tych blisko 30 lat i zastanowić się czy nie czas powrócić do korzeni tej inicjatywy i na nowo odczytać przesłanie jakie niesie symbolicznie światło z groty w Betlejem.

W tym roku wśród reprezentantów ZHR znaleźli się Druhowie z 8 Szczecińskiej Drużyny Wędrowników, którzy w listopadzie uratowali życie udzielając Pierwszej Pomocy poszkodowanemu. (Czytaj tutaj!)

Prezydent Andrzej Duda postanowił ich wyróżnić:

“…mamy dzisiaj symboliczną obecność z nami, taką właśnie wyrażającą niezwykłe braterstwo i jakby najgłębszą istotę harcerskiej służby drugiemu człowiekowi.

Są dzisiaj z nami druhowie z 8 Szczecińskiej Drużyny Wędrowników, którzy w święto 11 listopada uratowali życie człowiekowi, przeprowadzając sprawną akcję reanimacyjną, czego bardzo serdecznie druhom gratulujemy i za co ogromnie dziękuję – nie tylko jako harcerz, ale przede wszystkim także jako człowiek.”

Spotkanie przebiegło w rodzinnej, świątecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd. Dziękujemy organizatorom oraz naszym bratnim organizacjom za ten wspólny, wyjątkowy czas!

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.