Pamięć o twórcach polskiego harcerstwa

Barbara Sobieska22 listopada 20183min0

Druhny i Druhowie!

 

W dniu stulecia odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej twórcom harcerstwa w Polsce – Oldze i Andrzejowi Małkowskim – Orderu Orła Białego. Ordery odebrali: przybyła z Londynu phm. Krystyna Małkowska–Żaba oraz przewodniczący ZHP działającego poza granicami Kraju hm. Robert Rospędzihowski.

Cząstka tego zaszczytu, jakim jest nadanie założycielom harcerstwa znaków najwyższej zasługi, jaką może uhonorować Ojczyzna – swe córki i synów, spada również na Nas. W każdym dniu, w każdym przejawie naszego życia okażmy się godnymi tej chwały. Będzie to największy Nasz wkład w upamiętnienie stulecia Odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej.

W liście skierowanym 14 września 2018 r. do druhny phm. Krystyny Małkowskiej–Żaba, informującym o przyznaniu Orderu Jej Dziadkom, pozwoliłem sobie zasugerować możliwość zorganizowania spotkania instruktorów i harcerzy przy grobie Olgi i Andrzeja Małkowskich na cmentarzu w Zakopanem w rocznicę ich śmierci, w styczniu 2019 roku. Przedłożyłem również propozycję, aby podczas tej uroczystości, odwołując się do pięknej frazy z „Pana Tadeusza” (gdy Krzyż Legii Honorowej nadany księdzu Robakowi, jak powiedział generał Karol Kniaziewicz):

 

Że późno przyszedł, nic to sławie nie ubliża;

Jeśli Jackowi nie mógł służyć ku ozdobie,

Niech służy ku pamiątce: wieszam go na grobie.

Trzy dni tu będzie wisiał, potem do kaplicy

Złoży się, jako wotum dla Boga Rodzicy.

 

Mam nadzieję, że spotkamy się tam, przy ich grobie, aby przeżywać wspólnie to wszystko co nas połączyło w braterstwie i służbie…

 

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.