List Przewodniczącego ZHR – uhonorowanie Orderami Orła Białego twórców harcerstwa w Polsce

Barbara Sobieska21 listopada 20184min452

Prezydent Andrzej Duda ogłosił nazwiska osób, które 11 listopada 2018 roku zostaną pośmiertnie uhonorowane Orderami Orła Białego za zasługi dla polskiej niepodległości. W gronie wyróżnionych 25 osób znalazły się wybitne dla ruchu harcerskiego osoby – Olga Drahonowska-Małkowska oraz Andrzej Małkowski.

Jest to niezwykle ważna informacja biorąc pod uwagę, że również inicjatorem przyznania odznaczenia dla twórców harcerstwa była Rada Naczelna ZHR. Przewodniczący ZHR – prof. hm. Grzegorz Nowik skierował do nas list w związku z tą wyjątkową okazją.

List Przewodniczącego ZHR 

Druhny i Druhowie!

 

5 grudnia 2017 roku, w 150-rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele Naczelnictwa ZHR zostali zaproszeni na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosił orędzie związane z obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zapowiedział wówczas, że zamierza w roku następnym, uhonorować Orderami Orła Białego najwybitniejszych Polaków, którzy w minionym stuleciu zasłużyli się na różnych polach aktywności politycznej, naukowej, społecznej, kulturalnej, gospodarczej i innej.

 

W związku z tą inicjatywą Naczelnictwo ZHR przygotowało, a Rada Naczelna ZHR w dniu 10 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę, w której zwróciła się do Prezydenta RP, jako Wielkiego Mistrza Orderu o pośmiertne uhonorowanie twórców harcerstwa w Polsce – Olgi Małkowskiej – Drahonowskiej i Andrzeja Małkowskiego – Orderem Orła Białego. Naczelnictwo złożyło tę uchwałę na ręce Pana Prezydenta, a ten przekazał ją Kapitule Orderu. Uchwała została także wręczona Marszałkowi Senatu i Przewodniczącemu ZHP działającego poza granicami Kraju w dniu przyjęcia przez Senat RP uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Harcerstwa.

 

Uważaliśmy bowiem, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości tylko w taki najbardziej godny sposób można uhonorować i wyróżnić – nie tylko Ich samych oraz Wielkość Ich dokonań, ale także to, co w dorobku Ich życia przyniosło tak wspaniały owoc – Ruch Harcerski, wciąż żywy, wciąż rozwijający się i niezmiennie podejmujący nowe wyzwania służby dla Polski.

 

Jednocześnie, podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich 15 stycznia 2018 roku w kościele Św. Anny w Krakowie, przekazałem kopię wniosku, Ich wnuczce phm. Krystynie Małkowskiej-Żaba.

 

 

 

Uchwała Rady Naczelnej ZHR 136/9

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger