Kongres Dialogu Usystematyzowanego 2018

Barbara Sobieska15 listopada 20183min538

W dniach 9-10 listopada w Warszawie przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej –  Małgorzata Ojczenasz i Jan Piotrowski uczestniczyli w Kongresie Dialogu Usystematyzowanego 2018 organizowanym przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych PROM. Głównym celem spotkania było wypracowanie 100 postulatów młodzieży na stulecie Niepodległości!


Kongres był miejscem poszukiwania dobrych praktyk, wymyślania nowych rozwiązania i opracowania wytycznych i wskaźników realizacji dla kilku najważniejszych dla polskiej młodzieży celów. Uczestnicy i uczestniczki wypracowali łącznie 100 konkretnych postulatów w następujących obszarach tematycznych:

– włączenie społeczne
– równość płci,
– edukacja i zatrudnienie,
– przestrzeń wspólna i partycypacja,
– ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,
– zdrowie psychiczne,
– dostęp do informacji i konstruktywny dialog,
– oraz grupa ekspercka dla członków/członkiń zarządów i pracowniczek/pracowników organizacji młodzieżowych.

Obszary te są ściśle powiązane z EU Youth Goals – jedenastoma celami, które zostały sformułowane na podstawie konsultacji społecznych z prawie 50 tys. młodych ludzi w Europie!  
W Kongresie wzięło udział ok. 120 osób – najaktywniejsi licealiści i licealistki wybrani podczas warsztatów regionalnych, a także delegaci i delegatki organizacji partnerskich.

Zdjęcia autorstwa: Marcin Zieliński Fotografia.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger