Zlot ZHR 3.0 Komunikat 2

Barbara Sobieska2 listopada 20185min3328

Z radością przekazujemy kolejne informacje organizacyjne dotyczące naszego spotkania zlotowego.

Zlot ZHR 3.0 będzie stanowił zgrupowanie dwóch zlotów: Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy oraz Obozowiska Gości (KPH, rodzice, przyjaciele). Planujemy stworzenie również wspólnego campusu zlotowego na terenie lotniska, gdzie odbędzie się szereg wspólnych wydarzeń.

Obie organizacje (Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy) obozować będą w gniazdach liczących średnio 120 harcerek/harcerzy (+/- 20 osób). Gniazda wystawiane będą przez chorągwie, w wypadku zbyt małej liczby uczestników (poniżej 20 osób) chorągwie będą łączone. W wypadku zbyt dużej liczby uczestników (ponad 150 osób) chorągiew może wystawić kilka gniazd. O ostatecznym składzie gniazd decydują Komendantka Zlotu Harcerek w porozumieniu z Naczelniczką, Komendant Zlotu Harcerzy w porozumieniu z Naczelnikiem.

Każde gniazdo powinno posiadać komendę: komendant/ka gniazda w stopniu minimum phm, kwatermistrz/yni, oboźny/a – zatwierdzoną odpowiednio przez Komendantkę Zlotu Harcerek/Komendanta Zlotu Harcerzy.

Gniazda podzielone będą na DRUŻYNY ZLOTOWE, które powinny liczyć minimum 9 osób. Drużyną na zlocie kieruje drużynowa/drużynowy będąca/y instruktorem ZHR wyznaczonym przez Komendanta/tkę gniazda. Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy mogą wprowadzić odstępstwa od tej reguły, jednak w każdym wypadku drużyna powinna posiadać wychowawcę spełniającego  wymagania przepisów państwowych. Nie jest dopuszczalne łącznie dwóch drużyn pod opieką jednego wychowawcy, nawet, jeżeli liczą razem mniej niż 20 osób.

Każde gniazdo powinno wystawić grupę kwatermistrzowską (liczącą ok. 10 osób), która przyjedzie na miejsce zlotu kilka dni wcześniej. Więcej informacji na ten temat podamy kilka miesięcy przed zlotem.

Obozowanie będzie odbywać się w namiotach 10 osobowych i większych.

Śpimy na kanadyjkach i materacach wojskowych. Przewidujemy w namiotach prostą pionierkę: wieszaki na plecaki i ubrania, półki budowane przez uczestników. W gniazdach przewidziane jest bogate zdobnictwo. Będzie istniała możliwość budowy prycz w namiotach z uprzednio zamówionych i przygotowanych żerdzi. Aby to uprościć myślimy o przygotowaniu kilku wzorów prycz, które byłyby składane z uprzednio przygotowanych żerdzi (projekt IKEA).

Część sprzętu obozowego zostanie dostarczona przez organizatorów (na dziś na pewno kanadyjki i materace), część sprzętu drużyny zlotowe będą musiały zapewnić sobie same. Dokładniejsze informacje na ten temat podamy na początku przyszłego roku (2019).

Komenda Zlotu zapewni pełne wyżywienie. Więcej informacji na ten temat podamy na początku przyszłego roku (2019).

Koszt uczestnictwa w Zlocie: uczestnicy – 390 zł/os, drużynowi – 100 zł/os.

Do 31.12.2018  – Zgłoszenia drużyn (nazwa, numer, Hufiec, Chorągiew, nazwisko i stopień drużynowego, ilość zgłaszanych osób) poprzez Organizacje, oraz wpłata 100 zł od drużyny na konto
ZHR.

Do 31.01.2019 –  Zgłoszenia uczestników (poprzez udostępnioną aplikację: imię i nazwisko, stopień, drużyna (z bazy zgłoszeń drużyn), data urodzenia, e-mail, nr telefonu, zdjęcie), wpłata
190 zł na konto.

Do 30.04.2019  – Zgłoszenia na warsztaty i ścieżki potwierdzone przez drużynowego (poprzez udostępnioną aplikacje), wpłata 200 zł na konto.
Do 31.05.2019  – Zgłoszenia KPH i przyjaciół chcących brać udział w Zlocie.

Wszystkie pytania dotyczące organizacji Zlotu można zgłaszać na adres: zlot30@zhr.pl.

Czuwaj!
hm. Michał Synowiec HR
Komendant Zlotu ZHR 3.0

zlot30@zhr.pl

ZHR 3.0 Komunikat 2

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger