List Komendanta Zlotu ZHR 3.0

Barbara Sobieska1 listopada 20188min1998

Olsztyn, 28.10.2018

Druhny i Druhowie!

Wiosną 1989 roku powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, nasz Związek. Dla większości z Was moment ten jest tak odległy, jak i inne wydarzenia z historii o których uczyliście się w szkole. Część z Was, tych trochę starszych, moment ten jeszcze pamięta a część w nim nawet uczestniczyła zakładając nową, niezależną organizację harcerską. W tamtym czasie była to najlepsza decyzja jaką mogły podjąć środowiska harcerskie i instruktorskie dbając o utrzymanie harcerskiego „ducha” i „tradycji” w drużynach. Dziś ZHR jest organizacją dojrzałą, o dużym dorobku, doświadczeniu i perspektywach rozwoju na przyszłość. Organizacją idącą swoją drogą stojącą na straży założeń ideowych twórcy skautingu gen. Baden Powella i twórcy harcerstwa, Andrzeja Małkowskiego. Organizacją, przez którą w ciągu 30 lat przeszło ponad 300.000 harcerek i harcerzy. W przyszłym roku zaś ZHR obchodzi swoje święto, święto radości i sukcesu, święto ciągłej młodości, święto wprowadzające nas w przyszłość.

Wielkimi krokami zbliża się Zlot Trzydziestolecia ZHR nazwany przez nas „Zlot ZHR 3.0”. Dlaczego 3.0? Otóż pamiętając o naszych korzeniach, tradycji oraz ideach wchodzimy w przyszłość i nowoczesność. Dlatego też Program Zlotu będzie opierał się na trzech hasłach Skąd jesteśmy – Kim jesteśmy – Dokąd zmierzamy.

Skąd jesteśmy

Wywodzimy się z najlepszych tradycji polskiego skautingu, jesteśmy kustoszami i strażnikami pamięci przedwojennego harcerstwa, Szarych Szeregów i Hufców Polskich, KIHAM-u, Harcerstwa Konspiracyjnego i Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jesteśmy strażnikami dobrze rozumianego polskiego Patriotyzmu, walk o niepodległość, niezawisłość i niezależność. Wywodzimy się z najlepszych harcerskich środowisk, tych, które 30 lat temu postanowiły budować od nowa harcerstwo w wolnej Polsce, oparte na tradycyjnym Prawie i Przyrzeczeniu. Jesteśmy częścią 110 letniej tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, który w czasie II wojny światowej, oprócz walki zbrojnej, przygotowywał się do pracy dla przyszłej, wolnej Polski wprowadzając w życie program Dziś – Jutro – Pojutrze. Wywodzimy się od instruktorów i środowisk, które po wojnie nie godziły się na komunistyczne zideologizowanie procesu wychowania w ZHP, próbowały reformować go od wewnątrz, a gdy stało to się możliwe, założyły własną, niezależną Organizację (ZHR) wychodząc z założenia, że nie ma sensu tracić energii na ideową wewnętrzną walkę z ludźmi wyznającymi zupełnie inne systemy wartości oraz wprowadzających zaprzeczające harcerstwu formy pracy wychowawczej.

Kim Jesteśmy

Jesteśmy organizacją młodą, ale już okrzepłą, stabilną i z perspektywami na przyszłość. Jesteśmy wspólnotą, którą łączy wiara chrześcijańska, podstawy ideowe oraz tradycja: harcerska i niepodległościowa. Jeździmy na obozy i biwaki, organizujemy różne akcje, zdobywamy stopnie i sprawności, nowe umiejętności oraz uprawnienia, wymyślamy i realizujemy czasami niesamowite projekty. Szukamy przygody. Nie jesteśmy jednorodni – jesteśmy zróżnicowani środowiskowo, wiekowo i społecznie. W swoim działaniu rozróżniamy odrębność metodyki żeńskiej i męskiej, często idąc na przekór nowym prądom ideowym oraz przemijającym modom. Staramy się stworzyć wspólnotę opartą na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim wychowując młodych ludzi w duchu Służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Jesteśmy także organizacją społeczną kształtującą lokalne środowiska, wprowadzającą do powszechnego życia nowe zwyczaje i działania (np. Dzień Flagi, Biała Służba, Ogień Niepodległości). Jesteśmy organizacją ludzi młodych, którzy sami kształtują wizerunek Związku, ale także pracują nad sobą aby być coraz lepszym.

Dokąd zmierzamy

Przyszłość zawsze jest niewiadomą, ale jakakolwiek by ona nie była – musimy do niej się przygotować bo świat zmienia się w różnych kierunkach: technologicznie, ideowo i społecznie. Patrzymy przed siebie z nadzieją, bo wiemy, że to my będziemy go tworzyć i kształtować za kilka lat. Musimy pilnować bliskich nam wartości, musimy pilnować tradycji i historii. Stąd nasz Zlot ZHR 3.0 odbędzie w lesie, w namiotach, z pionierką obozową, zdobnictwem, kuchniami polowymi tak aby stanowił namiastkę prawdziwego, puszczańskiego obozu harcerskiego. Dlatego też program zlotu dostosowany będzie do różnicy pracy z dziewczętami i chłopcami oraz będzie zawierał elementy formacji chrześcijańskiej. Dlatego zaprosimy do jego odwiedzenia nasze rodziny oraz byłe harcerki i byłych harcerzy, podtrzymując więź pokoleniową oraz zaoferujemy coś od siebie mieszkańcom Olsztyna. Jednocześnie chcemy korzystać ze zdobyczy cywilizacji, zawsze będąc krok dalej niż średnia w społeczeństwie. Dlatego przy organizacji Zlotu postawimy na nowoczesne i ekologiczne technologie, systemy i urządzenia, które jeszcze nie weszły do powszechnego użytku (zaprojektowane oraz wykonane przez harcerki i harcerzy z ZHR), poczynając od elektrycznego transportu zlotowego a kończąc na systemach zarządzania i łączności, które to można będzie wykorzystać w pracy harcerskiej w przyszłości.

W najbliższych dniach zaczynamy zbierać zgłoszenia na Zlot, ruszy strona internetowa i podamy więcej szczegółowych informacji.

Czuwaj!

Michał Synowiec HR

Komendant Zlotu ZHR 3.0

 

Autor filmu: Filip Kaniewski

List Komendanta Zlotu ZHR 3.0

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger