Barbara Sobieska7 października 201817min1156

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.

Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.”

Te słowa skierował do młodych rodaków Jan Paweł II – papież Polak, w Homilii podczas Mszy Świętej na Westerplatte 12. czerwca 1987r.

Ojciec Święty podkreślał jak ważna jest wartość.

W dzisiejszych czasach wartości brakuje. Wszystko staje się, za przyzwoleniem bądź z inicjatywy współczesnych, bezsensowne i mało istotne. Nic dla wyższych celów oraz idei – całość na potrzeby chwili, dla zaspokojenia żądz i dla wygody.

My – harcerze i harcerki ZHR-u, pielęgnujemy tradycje przedwojennego harcerstwa.

Odziedziczyliśmy je mimo grozy lat 1939-45 i tych późniejszych, o których na szczęście coraz więcej się mówi.

Dlaczego?

Bo to właśnie te tradycje – służba umiłowanej Ojczyźnie, otaczającym nas Bliźnim, a na pierwszym miejscu – Wszechmogącemu Bogu, sprawiły, że coś pozostało.

Pozostał Duch. Nie tylko ten harcerski, ale przede wszystkim ten Święty.

I mając dziś tego Ducha podejmujmy wyzwania dnia codziennego.

Podejmujmy działania wynikające z naszego harcerskiego „być”.

Podejmujmy się służby!

Okazją do tego będzie XVIII Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”.

Hasło to nawiązuje bezpośrednio do jednego z dramatów autorstwa Karola Wojtyły – późniejszego Papieża, Świętego Kościoła Katolickiego, tak właśnie zatytułowanego.

Promieniowanie Ojcostwa to także niezaprzeczalna funkcja Głowy Kościoła, której proces wypełniania Św. Jan Paweł II zapoczątkował 40. lat temu – w dniu wyboru na Stolicę Piotrową.

Również 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wiąże się z tegorocznym zawołaniem Dnia Papieskiego. Bóg Ojciec osłaniał i osłania nas Swym płaszczem.

Odziani w szare/zielone mundury wyjdźmy 14. października (w niedzielę) z gotowością służby – głośmy Chrystusa przez proste słowa i proste gesty tak, jak czynił to nasz Wielki Rodak.

Równocześnie przyłóżmy cegiełkę do budowy Żywego Pomnika Świętego Jana Pawła II, który stanowią stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W rodzinie fundacyjnej nie brakuje naszych braci i sióstr, być może poznanych gdzieś na harcerskim szlaku.

14. października na terenie całej Polski – w każdej parafii prowadzone będą kwesty na stypendia dla zdolnej i aktywnej młodzieży, która, bez tej pomocy, nie byłaby w stanie w pełni rozwijać swoich umiejętności, realizować swoich pasji.

Chwyćmy za puszki, za rulony fundacyjnych naklejek!

W miastach takich jak Kraków czy Warszawa prowadzony jest szereg działań związanych z XVIII Dniem Papieskim „Promieniowanie Ojcostwa”.

Wśród wielu proponowanych aktywności odnaleźć można m.in. Bieg Papieski oraz „Belgijkę” na Ryku Głównym w Krakowie.

Jeśli Twoja jednostka działa w większym mieście, zorientuj się czy wspólnota stypendystów FDNT organizuje „coś większego”.

Serc, ale i rąk, gotowych do służby nigdy w nadmiarze!

st.trop. Kamila Grudniewska

Zastępowa Samodzielnego Bałtowskiego Zastępu Harcerek „Źródło”, a także Stypendystka Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger