Barbara Sobieska5 września 20184min917

Zakończyły się wakacje, a wraz z nimi czas harcerskich obozów, kolonii zuchowych i obozów wędrownych. Doskonałe efekty przynosi współpraca organizacji harcerskich ze służbami. 21 czerwca 2018 roku Komendant Główny PSP, Komendant Główny Policji, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z przedstawicielami siedmiu organizacji harcerskich podpisali „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”. Udało się podjąć szereg działań, mających na celu podnieść poziom bezpieczeństwa na obozach. Przeprowadzane manewry, alarmy, próbne ćwiczenia, a przede wszystkim usprawnienie łączności to doskonałe rezultaty.

„Wszystkie z ponad tysiąca obozów zostały odwiedzone przez nasze służby. Nawiązano współpracę z organizatorami i komendantami obozów. Był z nimi ciągły kontakt. W 360 przypadkach straż pożarna udostępniła harcerzom swoje radiotelefony”– podkreślał wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania 5 września 2018.

Straż Pożarna nie odnotowała żadnych negatywnych zdarzeń, jedynie w 35 przypadkach podejmowała działania interwencyjne, dzięki którym udało się zapobiec niebezpieczeństwu. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa na obozach docenił gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej bardzo docenia podjęte działania i doskonałą współpracę. „To był bardzo dobry projekt. Służby doradzały nam jak poprawić komunikację. Każdy komendant obozu był w stałej łączności z komendą powiatową straży pożarnej. Podobne wsparcie mieliśmy ze strony Policji, która odwiedzała obozy” – wspomina hm Wiesław Turzański Sekretarz Generalny ZHR.

Spotkanie miało charakter podsumowujący wdrożone zasady, a jak podkreślali wszyscy obecni – to nie koniec działań, a czas na dalszą współpracę.

Harcerska Akcja Letnia stanowi niezwykle ważny element harcerskiego programu wychowawczego, jest to podsumowanie śródrocznej pracy wychowawczej drużyny, jest szansą na przeżywanie przygody w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Każdego roku Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizatorem kilkuset wyjazdów – obozy, kolonie i wyprawy. Bezpieczeństwo HAL jest dla ZHR kwestią niezwykle ważną.

Foto: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17945,Wiceszef-MSWiA-o-bezpieczenstwie-podczas-wakacji.html

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger