Odszedł na wieczną wartę śp. phm. JERZY LESZCZYŃSKI HR

Barbara Sobieska25 lipca 20185min931

23 lipca 2018 roku, w wieku 64 lat, odszedł na wieczną wartę do Pana Boga śp. phm. JERZY LESZCZYŃSKI HR wieloletni, zasłużony instruktor łódzkiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Druh Jerzy był wychowankiem 106 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. Przez wiele lat mocno związanym ze środowiskami szczepu „Zawiszacy” i szczepu „Myśli Braterskiej”.
Podczas dziesięcioleci swojej harcerskich służby pełnił wiele funkcji na różnych szczeblach, był: drużynowym, szczepowym, organizatorem licznych obozów harcerskich, kwatermistrzem podczas wielu akcji letnich, członkiem Zarządu Okręgu, przewodniczącym kręgów instruktorskich.

A przede wszystkim wspaniałym wychowawcą wielu pokoleń harcerek i harcerzy, ojcem łódzkiej szkoły pionierki i zdobnictwa obozowego, zawsze przyjaznym, radosnym i uśmiechniętym człowiekiem, bezinteresownie spieszącym innym z pomocą.

Druh Jerzy z powodzeniem pracował zarówno z zuchami, harcerzami i wędrownikami jak też
z instruktorami stając się dla nich wzorem do naśladowania i wyznacznikiem wysoko postawionych standardów moralności, obowiązkowości, solidności i uczciwości.

W ostatnich latach mimo, że już nie pełnił czynnej służby instruktorskiej, to mogliśmy zawsze liczyć
na jego wsparcie, dobrą radę i bezinteresowną pomoc.

Druhu Jurku, mimo że już nigdy nie zasiądziesz z nami do harcerskiego ogniska, pozostaniesz
na zawsze w naszej pamięci, bo zasady które nam wpajałeś, nierzadko na przekór nas samych sprawiły, że staliśmy się lepszymi ludźmi – za Twoją Druhu Jurku sprawą.

Łódzkie środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, żegna Cię, Druhu Jurku, z wielkim smutkiem i głębokim żalem, słowami piosenki, której nas sam nauczyłeś:

Obozowe tango śpiewam dla Ciebie,

Wiatr je niesie , las kołysze,

Do snu dziewczę me.

Śpij, moja kochana i czekaj na mnie,

Bo, gdy się nasz obóz skończy,

Znów spotkamy się.

I choć nas dzieli, może tysiące wiosek i mil,

Nie zapominaj razem spędzonych chwil.

Te leśną serenadę, Śpiewam dla ciebie,

Obozowe tango, które znów połączy nas.

Czuwaj Druhu Jurku – śpij w spokoju.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger