Jan Garnecki25 maja 20183min1666
Wczoraj po ciężkiej chorobie zmarł hm. Wiesław Jasiński, autorytet instruktorski, wychowawca wielu pokoleń harcerskich i instruktorskich Trójmiasta.

24 maja 2018 r. po ciężkiej chorobie zmarł hm. Wiesław Jasiński, autorytet instruktorski, wychowawca wielu pokoleń harcerskich i instruktorskich Trójmiasta.

Hm. Wiesław Jasiński, ur. 1.01.1932 r., syn hm. Czesława Jasińskiego, przedwojennego hufcowego w Łunińcu (Polesie). Przyrzeczenie harcerskie złożył 30 września 1945 w Drużynie im. Zawiszy Czarnego w Ostrołęce, w której pełnił kolejno funkcje przybocznego i drużynowego do roku 1948, kiedy drużyna została tam rozwiązana.

W roku 1957 będąc asystentem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej został drużynowym Kręgu Starszoharcerskiego „Zodiak” działającym przy Politechnice. Funkcję tę pełnił aż do 1962 r., kiedy na polecenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR został zmuszony do rozwiązania Kręgu. W tym czasie był też współpracownikiem ówczesnego Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP Józefa Grzesiaka „Czarnego”.

W 1980 r., w okresie odnowy harcerstwa, jako członek Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Gdańsku pełnił funkcję komendanta kursu „Płomienie”, gdzie był odpowiedzialny za metodykę sztarszoharcerską. Kurs organizowany był w ramach szczepu szkoleniowego „Kuźnia” prowadzonego przez gdański KIHAM. W latach 1983-1992 pełnił funkcję Przewodniczącego Kapituły Harcerza Orlego – Harcerskiej Szkoły Orląt w Ruchu Harcerskim na Pomorzu.

Druh Wiesław był jednym z założycieli ZHR w 1989 r., a w 1991 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zlotu z okazji 80-lecia harcerstwa w Olsztynie k. Częstochowy, organizowanego wspólnie przez ZHR i ZHP r. zał. 1918.

Wieloletni przewodniczący Komisji Instruktorskiej oraz Kapituły HR Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR.

Emerytowany nauczyciel akademicki, docent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, dziekan, specjalista z zakresu termodynamiki. Żonaty, wraz z żoną Ewą (harcmistrzynią ZHR) miał 3 dzieci i 3 wnuków.

Odznaczony w roku 2008 na wniosek ZHR Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. odznaczony Krzyżem Honorowym ZHR „Semper Fidelis”.

Program uroczystości pogrzebowych 30 maja 2018 (środa):
 – 10:30 – wystawienie zwłok w kościele św. Bernarda w Sopocie
– 11:00 – Msza Św. w kościele Św. Bernarda w Sopocie
– 12:00 – Pogrzeb na cmentarzu katolickim w Sopocie

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger