Dziękujemy za rekolekcje!

Barbara Sobieska23 maja 20185min0
19. maja w Warszawie odbyły się REKOLEKCJE NA DOBRY POCZĄTEK! To piękny sposób, by zebrać siły i motywację na czas dalszej służby.

19. maja w Warszawie odbyły się REKOLEKCJE NA DOBRY POCZĄTEK!. Skierowane do osób, które pełnią w rozpoczętej kadencji służbę w komendzie chorągwi, komisji instruktorskiej, zarządzie okręgu lub innych ciałach na poziomie chorągwi i okręgu, są członkami Naczelnictwa, Rady Naczelnej, Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej Związku, Głównych Kwater oraz wszystkich innych chętnych. To piękny sposób, by zebrać siły i motywację na czas dalszej służby.

Uczestnicy rekolekcji wspólnie rozważali takie kwestie jak: Skąd czerpać radość i siłę do pełnienia służby? Co to znaczy służyć? Na ile ZHR jest „miłosierny”? Co zrobiłby Chrystus w kontrowersyjnych sytuacjach, gdyby był instruktorem ZHR?   

„Rekolekcje na dobry początek” zgromadziły przedstawicieli kilku okręgów (oraz Sekretarza Generalnego ZHP pgK) i różnych poziomów władz (od wicehufcowej do przewodniczącego ZHR). Przeprowadził je dla nas ks. kanclerz dr Jan Dohnalik a zorganizował je ks. kapelan naczelny Robert Mogiełka. Po jutrzni wysłuchaliśmy refleksji rekolekcjonisty płynących z czytań dnia i piśmiennictwa bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego. Korzystaliśmy także z porad zawartych w szkoleniach dowódców armii USA – które m.in. mówią o tym, dla kogo nie może nam w służbie zabraknąć czasu. Ciekawym zadaniem duchowym była analiza czterech fragmentów Ewangelii w odniesieniu do pełnienia funkcji we władzach Związku. Niektórzy z nas opierają się srebrnikom dwa razy w miesiącu a niektórzy zadają sobie pytanie o to, czego mi brakuje do dobrego pełnienia powierzonej/podjętej funkcji. Część Ewangelii pozostawała w nieoczywistym związku z pełnieniem funkcji – np. zdrada Judasza albo przypowieść o celniku i faryzeuszu. Ważnym momentem rekolekcji była adoracja i sakrament spowiedzi. Nie zabrakło też dyskusji o rozeznaniu światła Ducha Świętego w harcerskich sytuacjach „kryzysowych” – momentach, kiedy obserwujemy wartości w kryzysie. Analizowaliśmy trudności i wartość naszych reakcji w kryzysie małżeńskim, piciu alkoholu, udziału w czarnym marszu. Rekolekcje zakończyliśmy w wigilię Zesłania Ducha Świętego mszą. Całość rekolekcji była bogata w odniesienia do naszego patrona – Wincentego Frelichowskiego. Rekolekcje były dla mnie okazją do budowania wspólnoty i poznawania jak można urzeczywistniać wartości chrześcijańskie w codziennej służbie instruktorskiej. – wspomina hm. Katarzyna Bieroń Komisarz Zagraniczny ZHR.

Rekolekcje poprowadził wyświęcony w 2001 r. w Krakowie, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, pracownik Uniwersytetu Papieskiego JPII, Adiunkt w jednostce Wydziału Prawa Kanonicznego i Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego UKSW w Warszawie. Ks. dr Jan Dohnalik – wyjątkowo zaangażowany w sprawy harcerskie, który dla harcerzy jest do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, bo chociaż nigdy harcerzem nie był, świetnie rozumie harcerstwo i bardzo je ceni.

Prawdziwy Przyjaciel harcerstwa. Rekolekcje zostały zorganizowane przez Kapelana Naczelnego ZHR ks. hm. Roberta Mogiełkę.

Dziękujemy za ten piękny dar!

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.