Wznowiona rejestracja na Zlot “Dziś Jest Pojutrze”!

Barbara SobieskaMaj 11, 20184min840
Zlot Harcerski w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego - Dziś Jest Pojutrze. Spotykamy się od 28 lipca do 2 sierpnia 2018 roku w Warszawie!

Zostały wznowione zgłoszenia na Zlot Harcerski w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego! Macie czas do 4. czerwca, a ilość miejsc jest ograniczona!

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego stanowią hołd dla tych, którzy w 1944 roku ryzykowali życie, broniąc stolicy Polski przed wrogiem. Wielu Powstańców tak jak Wy było harcerzami. Wszyscy walczący w tamtych dniach w Warszawie wyznawali wartości, które od początku przyświecają polskiemu harcerstwu – patriotyzm, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność, braterstwo, przyjaźń. Ideą zapoczątkowanej w 2017 roku tradycji wspólnych zlotów harcerskich w rocznicę Powstania Warszawskiego jest współpraca różnych organizacji harcerskich, Muzeum Powstania Warszawskiego i miasta stołecznego Warszawy będących spadkobiercami i strażnikami wartości, o które walczyli Powstańcy Warszawscy.

DZIŚ JEST POJUTRZE

Zlot harcerski w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego w swojej nazwie „Dziś jest pojutrze” odnosi się do programu ideowego Szarych Szeregów realizowanego w czasie II wojny światowej. Program „Dziś – jutro – pojutrze” został opracowany w 1942 r. U jego podstaw legło przekonanie, że nadrzędnym celem organizacji harcerskiej działającej w konspiracji było przygotowanie młodych ludzi do walki z wrogiem, ale też do życia w wolnej Polsce. Stąd wywodził się pomysł trójstopniowego programu wychowawczego.

Dziś – oznaczało konspiracyjną walkę z wrogiem (np. sabotaż czy dywersję) w czasie okupacji niemieckiej. Jutro – nawiązywało do przygotowania się do otwartej walki z wrogiem w czasie powszechnego powstania. Z tą myślą harcerze szkolili się i gromadzili potrzebny sprzęt. W praktyce „jutro” zaczęło się w Warszawie 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. To właśnie w czasie Powstania harcerze udowodnili, jak dobrze przygotowali się do postawionego im zadania. Pojutrze – odnosiło się do przyszłej służby harcerskiej w wolnym kraju. W jej ramach harcerze mieli odbudowywać ojczyznę, ale też tworzyć jej elitę. Ta część programu ideowego Szarych Szeregów nie miała nakreślonej chronologii. W praktyce realizowana jest do dzisiaj. Również Wy, jako uczestnicy zlotu harcerskiego, będziecie realizować ten program  i wspólnie budować „Pojutrze”.

 

Program Zlotu

Po raz drugi harcerze należący do różnych organizacji we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i miastem stołecznym Warszawa będą wspólnie uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach obchodowych i spotykać się z Powstańcami Warszawskimi. Oprócz służby harcerskiej, zaplanowane są również warsztaty i zwiedzanie warszawskich muzeów, a przez kilka dni toczyć się będzie historyczna gra miejska z wielkim finałem na koniec zlotu. Na terenie Warszawy zlokalizowane zostanie namiotowe miasteczko zlotowe dla ponad 1000 harcerzy z całej Polski i z zagranicy. W warunkach polowych będziecie się integrować, wymieniać wiedzą i doświadczeniami, ale również utrwalać i pielęgnować wspólną tradycję harcerzy Szarych Szeregów.’

System rejestracji uczestników Zlotu Harcerskiego w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego „DZIŚ JEST POJUTRZE”.

Organizatorzy Zlotu

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.