Ruszył Kurs Judymowy 2018

Barbara Sobieska9 kwietnia 20186min1546

W weekend 6-8 kwietnia rozpoczęła się pierwsza, ogólnopolska edycja kursu judymowego. Celem kursu jest stworzenie możliwości powstania nowych środowisk harcerskich w miejscowościach, gdzie ze względu na migrację młodzieży do ośrodków akademickich praca harcerska rwie się lub dawno temu całkiem się załamała. Doświadczenie ZHR uczy, że w tego typu miejscowościach praca harcerska ma szansę być kontynuowana tylko wtedy, gdy na miejscu działa osoba w pełni dorosła i będąca w stanie brać na siebie część obowiązków organizacyjnych, a przez to stabilizować sytuację lokalnego środowiska harcerskiego. Jest to zatem propozycja dla osób, które chciałyby poświęcić się służbie społecznej polegającej na tworzeniu lub choćby tylko wspieraniu harcerstwa w perspektywie kilku następnych lat. Jednym słowem kurs jest adresowany dla osób o duszy i o wrażliwości doktora Judyma.

Adresatami kursu są osoby, które:

 • ukończyły 25 rok życia,

 • posiadają wykształcenie wyższe (w szczególnych przypadkach średnie lub wyższe niepełne),

 • mieszkają w miejscowości niebędącej ośrodkiem akademickim – takiej, z której większość młodych ludzi wyjeżdża na studia zaraz po maturze,

 • posiadają ustabilizowaną pozycję zawodową (bez względu na wykonywany aktualnie zawód),

 • posiadają ustabilizowane życie rodzinne, a najlepiej są rodzicami dzieci w wieku harcerskim,

 • nie planują w dającej się przewidzieć perspektywie czasu opuszczenia miejsca zamieszkania,

 • odczuwają potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego, wykraczającego ponad ich obowiązki zawodowe, poprzez zaangażowanie się w lokalną działalność społeczną.

Kurs składa się z :

 • trzech zjazdów weekendowych (kwiecień, maj, czerwiec)

 • tygodniowego obozu wędrownego (lipiec)

 • indywidualnej sesji w miejscu zamieszkania uczestnika poświęconej ocenie możliwości powołania środowiska harcerskiego (wrzesień – październik).

W pierwszej zbiórce kursu, na uroczysku Deresze pod Olsztynem, wzięło udział sześć osób z województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego. Zajęcia prowadzili: hm. Grzegorz Nowik, hm. Jan Pastwa, hm. Ewa Borkowska Pastwa, hm. Karol Siergiej, hm. Małgorzata Siergiej i hm. Marek Gajdziński. Uczestnicy zdobywali następujące kompetencje:

 1. Wiedzę nt. istoty i społecznego celu ruchu harcerskiego. Dlaczego harcerstwo?

 2. Wiedzę nt. historii harcerstwa, genezy i roli ZHR w ruchu harcerskim. Dlaczego ZHR?

 3. Znajomość struktury organizacyjnej ZHR, roli i kompetencji poszczególnych władz, podstawowych zadań szczebli organizacji ze szczególnym uwzględnieniem roli i zasad działania KPH. Jak działa ZHR?

 4. Pogłębioną wiedzę na temat założeń harcerskiego systemu wychowania i jego specyfiki na tle współczesnej pedagogiki. Dlaczego harcerski system wychowania?

 5. Znajomość podstaw metodyki zuchowej i harcerskiej oraz bardziej ogólnie – wędrowniczej. Przegląd podstawowych narzędzi metodycznych.

 6. Znajomość regulaminów ZHR oraz przepisów państwowych dotyczących pracy z młodzieżą. Odpowiedzialność wychowawcy.

 7. Znajomość obrzędowości harcerskiej.

 8. Umiejętność organizowania prostych zabaw zuchowych oraz gier i ćwiczeń harcerskich – Przy okazji będą to przerywniki od zajęć typowo warsztatowych i wykładowych.

Kolejne, czysto warsztatowe zjazdy weekendowe, będą obejmowały umiejętności posługiwania się zuchowymi i harcerskimi narzędziami metodycznymi.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger