Współpraca ZHR – Lasy Państwowe

Anna Malinowska29 marca 20183min0

W piątek, 23 lutego w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie dotyczące współpracy harcerstwa i Lasów Państwowych. Z przedstawicielami organizacji harcerskich objętych Protektoratem Prezydenta RP rozmawiał prof.Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Organizacji oraz pracownice Wydziału Społecznych Funkcji Lasu.

Spotkanie przebiegło w dobrej i rzeczowej atmosferze. Dokonano analizy wzajemnych oczekiwań i problemów we współpracy z Nadleśnictwami, które pojawiły się po ubiegłorocznych tragicznych w skutkach nawałnicach. Harcerze otrzymali zapewnienie, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych będzie zachęcała Nadleśnictwa do podejmowania dalszej wypróbowanej przez lata współpracy i udostępniania miejsc obozowych. Do maja br. zostanie przygotowana propozycja umowy o współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a organizacjami harcerskimi, która po podpisaniu będzie obowiązywała jeszcze przed wakacjami 2018 roku.

Uczestnicy spotkania zgłosili też pomysł przygotowania specjalnej instrukcji dobrych praktyk organizacji obozów harcerskich, która byłaby zaakceptowana przez obie strony. Wyartykułowano też potrzebę promocji wśród pracowników Lasów Państwowych podstaw metody harcerskiej i zasad dobrego obozowania. Pomysłem na wsparcie tych działań jest wspólne przygotowanie specjalnego wydawnictwa oraz wykorzystania wewnętrznych środków przekazu takich jak periodyk „Głos Lasu” czy też Telewizja Lasów Państwowych. Zakreślono także pola współpracy szczególnie w obszarze edukacji. Na koniec przedyskutowano propozycję czynnego włączenia się harcerek i harcerzy w sadzenie nowych drzew na obszarach zniszczonych przez katastrofalne nawałnice przed rokiem.

Protektor Harcerstwa Prezydent Andrzej Duda, zapowiedział ostatnio, podczas wizyty na terenach Nadleśnictwa Rytel, ogłoszenie specjalnego apelu dedykowanego organizacjom harcerskim o podjęcie takich działań. W ocenie Lasów Państwowych będzie to możliwe najwcześniej jesienią i na wiosnę 2019 roku. Jeszcze w maju zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, które oceni ewaluację wzajemnych oczekiwań i ustaleń.

ZHR na spotkaniu był reprezentowany przez hm.Wiesława Turzańskiego, Sekretarza Generalnego oraz hm.Adama Niemkiewicza, Komendanta Głównego HOPR.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 




Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.