Seminarium harcerskie w IPN Szczecin

Reprezentacja Obwodu Szczecińskiego ZHR reprezntowała organizację podczas seminarium harcerskiego w IPN Szczecin.

19 marca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach seminarium harcerskiego. Wspólnie z druhnami i druhami zastanawialiśmy się nad tym z czym musiały zmierzyć się Szare Szeregi (rzeczywistość okupacyjna, demoralizacja, wyniszczenie fizyczne itd.) i jakie rozwiązania dostrzegali (praca wśród najmłodszych – Zawiszaków oraz dzieci i młodzież spoza organizacji, działalność harcerek, walka z okupantem i podnoszenie na duchu społeczeństwa w ramach Małego Sabotażu itp.). W dyskusji okazało się, że wiele problemów wychowawczych i społecznych jest bardzo starych i nadal aktualnych. Wiele możemy czerpać z doświadczeń harcerstwa konspiracyjnego: wytrwałość, nie poddawanie się beznadziei, odwaga, a także rozsądne planowanie działań.
Elementem spotkania stały się także ćwiczenia z puzzlami edukacyjnymi „IV rozbiór Polski” (autorstwa OBEN IPN w Łodzi). Druhowie zgodnie orzekli, że również taki rodzaj map nie powinien być obcy młodzieży harcerskiej i chętnie będą z nimi pracować.

Źródło: https://www.facebook.com/IPN.Szczecin/posts/1797256340336028

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger