X Forum Harcerstwa Starszego

Barbara Sobieska11 marca 20189min10757

Forum Harcerstwa Starszego to jedyna w swoim rodzaju forma spotkania Kręgów HS. Choć dla wielu osób idea i metodyka Harcerstwa Starszego owiana jest tajemnicą, zachęcamy do zapoznania się z relacją z tegorocznego wydarzenia.

W tym roku spotkaliśmy się w dniach 2-4 marca w Warszawie, by wspólnie zastanawiać się nad czwartym filarem metodyki starszoharcerskiej – służbą. Nie zabrakło oczywiście harców, pielęgnowania i tworzenia wspólnoty, oraz pracy nad sobą.

W piątek 2 marca od godzin popołudniowych, harcerki i harcerze z całej Polski przybywali do stolicy by wziąć udział w Forum. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, które stopniowo docierały do miejsc pierwszego noclegu. Pierwsze spotkanie było okazją do rozmów, które były przyczynkiem do wzajemnego poznawania się, ale także do poznawania najnowszej historii HS i pogłębiania elementów metodyki starszoharcerskiej.

Podzieleni na patrole z miejsc noclegowych już od samego rana w sobotę, ruszyliśmy na grę miejską. Przy tej okazji mieliśmy szansę na krótkie zapoznania się z Warszawą. Realizowanie kolejnych zadań prowadziło nas do spotkania z resztą uczestników Forum. Jednak uzyskanie adresu pod który mieliśmy się udać wymagało od wszystkich rozwiązania ostatniej zagadki, polegającej na ułożeniu z puzzli mapy Polski.

Ośrodek Michael okazał się być miejscem goszczącym nasze Forum. Tam też po dotarciu podzieliliśmy się na wcześniej ustalone grupy warsztatowe.
Zajęcia z przywództwa poprowadzone zostały przez Sylwię Moczulską – absolwentkę pedagogiki zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki tym warsztatom mieliśmy okazję do usystematyzowania wykorzystywanej przez harcerzy metody wychowawczej, a także mieliśmy szansę na lepsze poznanie siebie samego i spojrzenie na rolę przywódcy z perspektywy Jezusa, który swoimi czynami pociągał za sobą ludzi. Wskazywanie przez prowadzącą odpowiedniej literatury do przedstawionych zagadnień daje możliwość pracy nad sobą poprzez zagłębienie się w omawiany temat.

Równocześnie w innej sali odbywały się zajęcia dotyczące rodziny, a prowadzone przez Powołanych do świętości – autorów bloga i strony na facebooku. Była to okazja do posłuchania ich świadectwa na temat swojego życia, duchowości i doświadczenia rodzinnej miłości. Dzięki luźnej formie tych warsztatów każdy z uczestników mógł poruszyć nurtujący go wątek odnośnie rodziny, albo podzielić się swoim doświadczeniem. Historia wykładowców, o tym jak funkcjonują w rodzinie, co rodzina im dała, jak tworzyć rodzinę przy pomocy Boga, jak wiele daje im wychowanie dzieci, wielokrotnie była odbierana z zachwytem i potrafiła zachęcić do budowania relacji we własnej rodzinie.

Następnie, po zakończonych warsztatach udaliśmy się na zwiedzanie Bazyliki archikatedralnej. W drodze do warszawskiego Starego Miasta, integrowaliśmy się poprzez wspólne śpiewanie. Przed katedrą czekał na nas przewodnik, który w interesujący sposób, oprowadzając nas po katedrze i jej kryptach, wciągnął nas w historię tego miejsca i osób z nim związanych. Przechodząc przez krypty mieliśmy okazję do modlitwy za pochowanych tam zmarłych, w tym wielu zasłużonych dla naszej ojczyzny.
Po zwiedzaniu katedry udaliśmy się na obiad, a po nim wróciliśmy do ośrodka Michael, gdzie czekał na nas kolejny punkt Forum – Konferencja Niepodległa.

W ramach konferencji przedstawione zostały trzy tematy przygotowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. O Józefie Piłsudskim opowiadał dr Tomasz Siewierski, historię Błękitnej Armii Józefa Hallera przybliżyła nam dr Anna Pastorałek, a Tomasz Leszkowicz przedstawił Udział Polek w I WŚ. Wszystkie materiały obfitowały w ciekawe zdjęcia i wiadomości, przybliżające sylwetki różnych postaci i organizacji. W trakcie wystąpień rodziły się pytania, na które prowadzący chętnie odpowiadali.

Przed zakończeniem dnia wzięliśmy udział w ostatnim oficjalnym jego punkcie, czyli kominku. Była to okazja do podzielenia się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat służby. Zakończenie kominka otwierało chętnym drogę do dalszego śpiewania, rozmów, a także umawiania się na kolejne wspólne wydarzenia.

Warszawski wschód słońca (6.18) przywitaliśmy Wartą Strażniczą. Była to okazja do podjęcia się zobowiązania: pracy nad sobą, poprawy swoich cech, ale także do wspierania osoby obok w realizacji jej postanowień.
Po Warcie odbyły się zajęcia z metodyki starszoharcerskiej, dotyczące obowiązków Harcerza Starszego. Rozmowy dotyczyły krzewienia i popularyzacji idei harcerskiej oraz wspierania działalności Związku przez harcerki i harcerzy starszych. Wnioski z zajęć zostały zapisane i przekazane na ręce phm. Justyny Stańczyk.


O godzinie 10 wzięliśmy udział w Mszy Św, a następnie apelem zakończyliśmy X Forum Harcerstwa Starszego w Warszawie.
Po oficjalnym zakończeniu odbyły się jednak jeszcze krótkie zajęcia oparte o wspomnienia i wiedzę z Forum oraz luźne rozmowy.

Dziękujemy KHS “Brzask” za zorganizowanie Forum HS.

Autor relacji: Filip Grudzień

Linki:
https://www.facebook.com/boskiemalzenstwo/
http://wceo.com.pl/…/1797-konferencja-niepodlegla-zhr-i-wce…
https://photos.app.goo.gl/OelTdLUr7ncA1MNZ2

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.