Barbara Sobieska10 marca 20184min0

Kończy się powoli dwuletnia kadencja władz w naszym Związku i trwa okres odbywania się Zjazdów Okręgów w całej Polsce. Część okręgów i chorągwi wybrała już nowe władze. Wybierają członków Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnych Okręgu oraz Komendantki / Komendantów chorągwi i członków Komisji Instruktorskiej.
Rozpoczęły się także przygotowania do XVI Zjazdu ZHR, który odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 w Warszawie. Trwają Okręgowe Konferencje Wyborcze (OKW),  podczas których chorągwie wybierają swoich delegatów na Zjazd. Według ustalonej przez Radę Naczelną proporcji wybierany jest 1 delegat na 10 instruktorek / instruktorów. Jednak jeżeli w wyznaczonym na konferencję terminie nie pojawi się 50% uprawnionych do głosowania to zamiast liczyć proporcję od liczby wszystkich uprawnionych do głosowania – liczy się ją od liczby osób faktycznie obecnych na sali, czyli ilość delegatów jaką może wybrać chorągiew ulega wyraźnemu zmniejszeniu.

Jako pierwszy swoje władze i delegatów wybrał już Okręg Podkarpacki. W lutym odbyły się też Zjazdy Okręgów i Konferencje Wyborcze  w Okręgach Północno-Zachodnim, Wielkopolskim i Górnośląskim. Na razie samych delegatów na Zjazd ZHR wybrał na Konferencji Wyborczej Okręg Małopolski i Pomorski.

Kolejne wybory władz okręgów i delegatów na Zjazd ZHR odbyły się na początku marca w Okręgu Kujawsko-Pomorskim, Lubelskim i Staropolskim. W kończący się dziś weekend wybory przeprowadzano w Okręgach Łódzkim, Dolnośląskim i Mazowieckim.

Dziękujemy za służbę ustępującym władzom, życzymy powodzenia i sił do działania nowo wybranym oraz delegatom, którzy będą brali udział w XVI Zjeździe ZHR w Warszawie już za miesiąc!

Zjazd ZHR na facebooku.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.