2018 Rokiem Harcerstwa!

Barbara Sobieska20 grudnia 20175min1107

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa . W projekcie ustawy czytamy, że dzieło założycieli harcerstwa kontynuowane przez organizacje harcerskie jest ważne dla społeczeństwa i zasługuje na uznanie i wsparcie.

20 grudnia Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Harcerstwa. W posiedzeniu Senatu wzięli udział przedstawiciele organizacji harcerskich, m.in. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Uchwała jest wyrazem uznania dla zasług polskiego harcerstwa oraz podkreśleniem przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W uchwale wskazano, że w 2018 r. jest obchodzone 100-lecie odzyskania niepodległości i przypomniano o udziale ruchu harcerskiego w procesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej latach 1918-1922. „Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży”.

Autorzy uchwały podkreślili, że wszystkie obecnie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie nawiązują do tradycji powołanego 1–2 listopada 1918 r. z organizacji skautowych i harcerskich z trzech zaborów Związku Harcerstwa Polskiego. Wskazali, na szczególną rolę Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, który „w okresie powojennego zniewolenia komunistycznego przechował depozyt niepodległości – ciągłości organizacyjnej, prawnej, ideowej, programowej i metodycznej polskiego harcerstwa”.

W uchwale przywołano pamięć o Orlętach Lwowskich i harcerzach biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a także o Szarych Szeregach, Pogotowiu Harcerek i Hufcach Polskich – walczących z niemieckim okupantem. Wspomniano również o harcerzach walczących w konspiracji antysowieckiej i antykomunistycznej w latach 1944–1956 i później w Harcerstwie Niepokornym, w tym w Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruchu Harcerskim i Ruchu Harcerskim Rzeczypospolitej.

„Przywołujemy dziś pamięć o wielu pokoleniach harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym. Służba harcerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach” – czytamy w uchwale.

Autorzy uchwały wyrazili nadzieję, że „przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem służby Bogu, Polsce i bliźnim, dla dobra naszego narodu i państwa”.

Po podjęciu uchwały marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaprosił przedstawicieli organizacji harcerskich do wspólnego zdjęcia i na spotkanie, podczas którego przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik wręczył marszałkowi wniosek o nadanie Orderu Orła Białego twórcom harcerstwa Andrzejowi i Oldze Małkowskim.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej swoim działaniem nawiązuje do harcerstwa polskiego tworzonego od 1910 roku, które odegrało ogromną rolę w historii Polski.

Jesteśmy dumni, że wyjątkowy dla nas rok przypada również na obchody 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem uchwały.

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger