Mazowieckie Harcerki świętują Dzień Polskiej Harcerki

Barbara SobieskaPaździernik 2, 20172min37

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października mazowieckie harcerki spotkały się by świętować, dobrze się bawić, poznać nowe osoby i dawne harcerki oraz uczestniczyć w apelu, gdzie zostały podane wyniki kategoryzacji!

O godzinie 9:30 odbyła się Msza Święta w Katedrze – w ten dzień szczególnie pamiętamy o harcerkach i instruktorkach, które odeszły na wieczną wartę.

Spotkanie w referatach, które rozpoczęło się o 11:00  było okazją do poznania innych, integracji oraz wspólnej zabawy.

Uroczysty apel na Mariensztacie miał wyjątkowy charakter. Harcerze i sympatycy co roku starają się uświetnić obchody DPH.

Zapłonęły race a wszystkie harcerki i zuchenki otrzymały przepiękne róże.

Foto: hm. Tomasz Sikorski

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas