Przewodniczący ZHR o 35 latach pielgrzymowania

ZHR1 września 20174min448

Trzydzieści pięć lat temu – 12 września 1982 roku – odbyła się pierwsza pielgrzymka harcerska na Jasną Górę. Jej organizatorem była Rada Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Skupiała ona środowiska instruktorów, którzy dążyli do odrodzenia ruchu harcerskiego w Polsce, na zasadach ukształtowanych u jego zarania i sprawdzonych w Niepodległej Polsce i podczas II wojny światowej.Hasło pielgrzymki nawiązywało do tekstu Przyrzeczenia Harcerskiego – Harcerze wierni Bogu i Polsce. Należy pamiętać, że rok wcześniej, 19 września 1981 r., podczas Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Krakowie, podczas ogniska w Skałkach Twardowskiego – Rada Porozumienia KIHAM wezwała instruktorów i harcerzy do składania takiego Przyrzeczenia Harcerskiego i przestrzegania tradycyjnego Prawa Harcerskiego. Potwierdził to w swej gawędzie przy ognisku hm Stanisław Broniewski „Orsza”, legendarny Naczelnik Szarych Szeregów – przekazując nam to Przyrzeczenie i to Prawo jako depozyt wiary i niepodległości.

Podczas mszy świętej odprawionej przed cudownym obrazem MB Częstochowskiej, poświęcona została Tablica z tekstem Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, która jako votum, harcerskie została złożona na Jasnej Górze. Identyczna tablica – wykonana z kamienia – umieszczona została w wirydarzu klasztoru przy kościele Świętego Marcina w Warszawie. Na zbiórce kończącej pielgrzymkę ogłoszony został ostatni jawny apel Rady Porozumienia KIHAM, wzywający Kręgi do rozwiązania, aby uniemożliwić władzom ZHP manipulację dorobkiem ideowym, programowych i metodycznym KIHAM, i aby uchronić instruktorów od represji.

Z miejsca ostatniej zbiórki Rady Porozumienia KIHAM, u podnóża Sanktuarium na Jasnej Górze, miejsca tak mocno wrośniętego w historię, patriotyzm i uczucia narodowe Polaków pragniemy skierować do wszystkich naszych Druhów i Braci, Harcerek i Harcerzy nasz końcowy apel:

Pozostańcie wierni nakazom Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, przywróćcie tekst Prawa które zostało sprawdzone w życiu przez wiele pokoleń harcerek i harcerzy, okupione krwią dziewcząt i chłopców z Szarych Szeregów, a które Harcerstwu odebrano…

Na zakończenie pielgrzymki, jej uczestnicy otrzymali małe mosiężne tabliczki z rotą Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, które naszywano na kieszeń munduru pod krzyżem harcerskim. O tego czasu rozpoczęła się niejawna działalność Ruchu Harcerskiego, który w 1989 roku – ujawnił się i stworzył Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od tego czasu organizowane są pielgrzymki na Jasną Górę, a związek jest wierny depozytowi wiary i niepodległości przekazanemu nam przez hm „Orszę”, wychowuje młodzież na zasadach tradycyjnego Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

W dniach 10–18 sierpnia 1991 roku, z okazji Światowych Dni Młodzieży, w Olsztynie k. Częstochowy odbył się Jubileuszowy Zlot Harcerski, w którym wzięły udział wszystkie, oprócz ZHP, organizacje harcerskie w Polsce oraz działające poza granicami kraju.

W 2017 roku, podczas pielgrzymki na Jasną Górę przypominamy te wydarzenia, jako kolejne etapy w dziejowej wędrówce harcerstwa, jako świadectwo wierności przekazanemu nam depozytowi wiary i niepodległości.
Czuwaj!

Przewodniczący ZHR
(–) hm. Grzegorz Nowik HR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger