Kondolencje i słowa wsparcia

ZHR23 sierpnia 201718min0

Ze wszystkich stron płyną do Nas słowa wsparcia, współczucia i zapewnienia o modlitwie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Na ręce przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, druha Grzegorza Nowika, w poczuciu głębokiej solidarności z rodzinami ofiar i poszkodowanych w nawałnicy na obozie harcerskim w Suszku, przekazuję wyrazy współczucia.

Wiadomość o dramacie, który wczoraj się wydarzył, wywołuje mój głęboki smutek i żal. Nie sposób wyobrazić sobie, jak wielki ból odczuwają w tym momencie bliscy uczestników obozu. W  myślach i żałobie łączę się zwłaszcza z rodzinami dwóch harcerek, które tragicznie zginęły ubiegłej nocy. W tych dramatycznych chwilach zapewniam wszystkich Państwa o mojej  modlitwie.

Wszystkim poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Protektor nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza Granicami Kraju Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznych wydarzeniach na obozie harcerskim w Suszku na Pomorzu.

Solidaryzując się z rodzinami ofiar i poszkodowanymi przekazuję najszczersze wyrazy współczucia.

Nie ma słów, aby opisać ból jaki w tej chwili czujemy. Ofiarami dramatu były przede wszystkim dzieci, które już od najmłodszych lat będąc harcerzami uczyły się jak nieść pomoc innym.

W tych trudnych chwilach deklaruję wsparcie i niezbędną pomoc ze strony ministerstwa edukacji oraz kuratorów oświaty. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym.


Związek Harcerstwa Polskiego

Druhny i Druhowie, Harcerze i Instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Informacja o tragedii na obozie Okręgu Łódzkiego ZHR w miejscowości Suszek wstrząsnęła dogłębnie nami oraz całym Związkiem Harcerstwa Polskiego, napełniła nas smutkiem i żalem.

Wciąż trudno uwierzyć, że jest to prawda. Ciężko jest żegnać swoich wychowanków, których życie zostało przerwane tragicznym zdarzeniem. Harcerzy, z którymi kilka godzin wcześniej siedziało się przy ognisku.

Pozostaje wiara, że dobry Bóg przyjął ich na wieczną wartę, a pogrążonym w żalu rodzicom, instruktorom i przyjaciołom da ukojenie.

W imieniu harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego składamy najgłębsze wyrazy współczucia i szczerą deklarację wszelkiego wsparcia w tych trudnych chwilach.

Czuwaj!

Naczelnik ZHP
hm. Małgorzata Sinica

Przewodniczący ZHP
hm. Dariusz Supeł


Skauci Europy

Drodzy Przyjaciele z ZHR, z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragedii, jaka spotkała Harcerki i Harcerzy Okręgu Łódzkiego obozujących koło miejscowości Suszek w powiecie chojnickim. Łączymy się z Wami w tym wielkim bólu i składamy Rodzinom tragicznie zmarłych Harcerzy, Wam oraz wszystkim Członkom ZHR głębokie wyrazy współczucia. W takich momentach nie ma właściwych słów. Jedynymi, które nasuwają się na usta są słowa modlitw za Zmarłych i Tych, którzy cierpią po Ich odejściu. Otaczamy Was modlitwą i zapewniamy o dalszej modlitewnej pamięci. „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. Niech Bóg będzie Waszą siłą i światłem! Jeśli w jakiś sposób możemy służyć Wam pomocą pamiętajcie, że możecie na nas liczyć.

Czuwaj!

hm. Katarzyna Kieler Przewodnicząca Rady Naczelnej

hm. PiotrSitko Przewodniczący

hm. Magdalena Gzik Naczelniczka Harcerek

hm. Jerzy Żochowski Naczelnik Harcerzy

ks. dr Piotr Zamaria duszpasterz krajowy


ZHP na Litwie


NKIH „Leśna Szkółka”

Czuwaj!

W związku z tragiczną w skutkach nawałnicą podczas obozu harcerskiego w Suszku, łączymy się w bólu z bliskimi harcerek, które poniosły śmierć w nocy z 11 na 12 sierpnia.
Składamy także wyrazy najgłębszego współczucia naszym Siostrom i Braciom ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zapewniając zarazem o gotowości do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy.

Z harcerskim pozdrowieniem,
hm. Kamil Kuchta „Kuchcik”
Komendant Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”
im. Henryka Wieczorkiewicza


hm. Jacek Podolski HR – Szef Głównej Kwatery Harcerzy ZHR w latach 1990-1992

Drodzy, kochani,

a kiedy ucichnie już medialny zgiełk i prokuratorskie śledztwa zostaną umorzone (o czym jestem przekonany) – niechaj przyjdzie czas na podziękowanie cichym bohaterom, czyli kadrze instruktorskiej obozu w Suszku. Niechaj przyjdzie czas na uhonorowanie tych, którzy przekroczyli samych siebie, aby ocalić swoich wychowanków.

Bolą internetowe komentarze tych, którzy nigdy w życiu nie byli na leśnym harcerskim obozie, ale którzy zawsze wiedzą najlepiej…

Nie znam osobiście nikogo z tych łódzkich instruktorek i instruktorów, którzy byli na obozie – ale jestem pewien, że będąc w ZHR o sobie samych pomyśleli dopiero na dalekim końcu. Chwała im za to, co zrobili!


hm. Teresa Ciecierska

Drogie Druhny,

odbieram wiadomości o wypadku jaki spotkał Waszą organizację na obozie w Suszku.

Jesteśmy w Londynie myślami i modlitwą z Wami podczas tych trudnych godzin i następnych dni i tygodni.

Wydarzenie takie którego żaden wychowawca nie chciałby doświadczyć z młodzieżą pod jego opieką ani organizacja która za tę akcję odpowiada. Trudny będzie teraz czas – przetrwajcie.

Jutro Msza Św o 12 z okazji Święta Żołnierza w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.

Pomodlimy się całą parafią za Was wszystkich dotkniętych tym wypadkiem.

Czujemy Wasz ból.  Jesteśmy z Wami.

Czuwaj!


Druh Grzegorz Nowik

Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

W imieniu Union Internationale des Guides et Scouts d′Europe – Fédération du Scoutisme Européen pragnę złożyć najszczersze wyrazy współczucia i głębokiego żalu oraz zapewnienia o solidarności i gorącej modlitwie w trudnym,  dla całego ruchu skautowego,  czasie. Człowiek tak często staje bezradny wobec żywiołów przyrody, nie mogąc się pogodzić ze śmiercią najbliższych. Jednak nawet tak dramatyczne doświadczenia, jak śmierć harcerek w Suszku, nie mogą nas nigdy zniechęcać do podejmowania dalszej służby harcerskiej.

Niech Najświętsza Maryja Panna umocni was w szczerej woli służby Bogu i Polsce.

Czuwaj!

Tomasz Szydło

Wiceprzewodniczący

Union Internationale des Guides et Scouts d′Europe – Fédération du Scoutisme Européen

W Uroczystość  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 2017r.


hm. Robert Rospedzihowski – Przewodniczący ZHP działającego poza granicami Kraju

Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się o tragicznym wypadku na obozie w Suszku na Pomorzu.

Proszę przyjąć wyrazy serdecznego współczucia. Łączymy się z Wami w żałobie.
Wieczne odpoczywanie daj im Panie! Czuwaj!

Hm. Radosław Podogrocki

Po dwóch dniach wróciłem z Suszku. Pomagałem na miejscu obozu, oprócz sprzątania oprowadzałem ekipę dochodzeniową Policji i byłem przy każdym z 52 namiotów tam ustawionych. Nie mogę się powstrzymać od silnych emocji, które we mnie są!

Pewnie przyjdzie jeszcze czas na odpowiednie reakcje ale dzisiaj i na gorąco chce przekazać tylko jedno! Druhu Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ja znam odpowiedź na pytanie, które było zamieszczone w rozkazie! Komendant, drużynowi i cała kadra obozu zrobiła wszystko a nawet więcej niż można sobie wyobrazić by nie doszło do tej tragedii!

Mateusz, Marcin, Aniu i wszyscy drużynowi: dziękuje Wam za waszą ofiarną służbę, mądrość i profesjonalizm. Jesteście bohaterami! W tych trudnych dla Was chwilach jestem dumny z tego co zrobiliście bo chyba będąc na waszym miejscu nie sprostałbym wyzwaniu, którego ogrom przerasta wszystko co mogłem sobie wyobrazić. Chwała Wam!


Centrum Myśli Jana Pawła II

>>Jesteśmy powołani: służba życiu nie jest dla nas powodem do wynoszenia się, ale obowiązkiem, który rodzi się ze świadomości, że jesteśmy „ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali dzieła Jego potęgi”<<

Evangelium Vitae, Jan Paweł II

Szanowny Druhu Przewodniczący,

w tym trudnym dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i dla całego ruchu harcerskiego czasie, proszę przyjąć ode mnie wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.

Wdzięczny jestem Bogu, że w tej strasznej godzinie, tak wiele osób ruszyło z pomocą ratując zdrowie i życie pozostałych uczestników obozu, wypełniając tym samym chrześcijański obowiązek służby.

Zapewniając o modlitwie!

Michał Senk


Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”


Skauci Króla

Druhny i Druhowie, Harcerze i Instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Chcieliśmy Wam złożyć wyrazy współczucia w związku z tragedią, która wydarzyła się na obozie w Suszku.

Wierzymy, że Jezus odebrał już raport od Harcerek i zasiadł z Nimi przy ognisku.

Obiecujemy Wam modlitwę za rodziny pogrążone w smutku, za instruktorów i harcerzy, którzy byli na tym obozie.

Niech Bóg Was błogosławi!

Ze skautowym pozdrowieniem

Czuwaj!

Paweł Chwiłkowski

Komendant Główny Skautów KrólaHungarian Scout Association in Slovakia

Dear brothers and sisters in scouting, dear managament of ZHR,

It was with great sadness that we learned of the tragedy of the past weekend, which caused the loss of two young scouts.

Please accept our heartfelt condolences of the Hungarian Scout Association in Slovakia. Our thoughts and prayers are with you and their families during this sad time. We pray for the quick recovery of the injured.

Czuwaj!

Norbert Csányi

International Commissione


Marzenna Piskozub

Gleboko wstrzasnieta tragedia mlodziezy i personelu ZHR lacze sie
calym sercem i modlitwa w bolu przezywanym przez nasza Organizacje w
Polsce i na calym swiecie, w tym na antypodach pod Krzyzem Poludnia.

Czuwaj!
Marzenna Piskozub hm.


Radomił Rosłaniec 

Proszę przyjąć wyrazy ludzkiej solidarności oraz współczucia w obliczu śmierci uczestników obozu, jak i tych, którzy ponieśli rany.

Pozdrawiam,

Radomił Rosłaniec


7 Polskiego Szczepu Harcerskiego w Dublinie, Scouting Ireland

W imieniu wszystkich harcerzy i instruktorów 87 Polskiego Szczepu Harcerskiego w Dublinie, Scouting Ireland, składam na ręce Druha kondolencje dla rodzin harcerek, które zginęły ubiegłej nocy podczas nawałnicy w Suszku. Łączymy się w bólu z wszystkimi harcerzami i instruktorami Okręgu Łodzkiego. W tym trudnym czasie pamiętamy o Was w modlitwie.

Czuwaj!
Jolanta Lenkiewicz
Komendant
87 Polskiego Szczepu Harcerskiego
w Dublinie,
Scouting Ireland

Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów ZHP


Klub Inteligencji Katolickiej


Bp Antoni Pacyfik Dydycz Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.