134 posiedzenie Rady Naczelnej ZHR

Barbara SobieskaCzerwiec 12, 20171min30
W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się w Warszawie 134 posiedzenie Rady Naczelnej ZHR. Głównym tematem obrad było przyjęcie sprawozdania z rocznej pracy Naczelnictwa, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy za okres kwiecień 2016 – kwiecień  2017 r. oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZHR za rok 2016.

Rada Naczelna wysłuchała informacji szefa zespołu “Matrix” nt. prac związanych z  przywróceniem i utrzymaniem ciągłości działania serwerów ZHR.
Omówiono także  tematy związane z ruchem przyjaciół harcerstwa,  programem ZHR na 100-lecie odzyskania niepodległości, złazem zastępów w Warszawie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego oraz  Akcją Letnią.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas