Barbara SobieskaMaj 29, 20173min40
16-18 czerwca odbędą się Uroczystości Wykusowe upamiętniające rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, przedwojennego policjanta, oficera wojska polskiego, cichociemnego.

W 1988 roku ponad 1800 harcerek i harcerzy pełniło służbę organizacyjną podczas uroczystości pogrzebowych „Ponurego” uczestnicząc w największych rekolekcjach patriotycznych okresu PRL. Większość środowisk pełniących służbę podczas pogrzebu, rok później tworzyło struktury Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1996 roku Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” podpisało porozumienie ze ZHR na mocy którego staliśmy się prawnym kontynuatorem działań środowiska kombatanckiego. To było pierwsze takie wydarzenie w historii III Rzeczypospolitej (przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń organizacji młodzieżowej).
Od lat 80 Środowisko Świętokrzyskie podczas uroczystości organizuje Zlot Bratnich Drużyn na, który zaprasza harcerki i harcerzy z całego kraju. Wszystkie chętne środowiska proszone są o dokonanie zgłoszenia pod poniższym linkiem
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym historii Środowiska „Ponury”-„Nurt” w 60 rocznicę jego powstania.
Czuwaj !!!
Zarząd
Obwodu Świętokrzyskiego ZHR

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
e-mail: naczelnictwo[at]zhr.pl

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas