Kandydat na Przewodniczącego ZHR

ZHR4 marca 20165min1158

Druhny i druhowie, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość ZHR, na prośbę licznej grupy instruktorów, wyrażoną przez ustępującą Przewodniczącą ZHR hm. Ewę Borkowską-Pastwę, postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego ZHR. Proszę Was o poparcie poprzez Waszych delegatów na XV Zjazd ZHR.

Czuwaj!
hm. Grzegorz Nowik


Prof. hm. Grzegorz Nowik – znany historyk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uczeń Honorowego Przewodniczącego ZHR hm RP. Tomasza Strzembosza, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca akademicki. Autor opracowań historycznych dotyczących dziejów harcerstwa i wojskowości lat II Rzeczypospolitej i II wojny światowej.

Jest autorem m.in. takich pozycji jak: „Zanim złamano „Enigmę” – rozszyfrowano Rewolucję”, „Wojna Światów 1920 – Bitwa Warszawska”, „Marszałek Józef Piłsudski”.

821815

W połowie lat siedemdziesiątych był inicjatorem tworzenia niejawnych struktur harcerstwa niepokornego, później wiceprzewodniczącym Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) w Warszawie i redaktorem „Bratniego Słowa”. W okresie stanu wojennego (do 1989 r.) zajmował się kształceniem starszyzny „Ruchu” w Warszawie i na Mazowszu. Był pierwszym Marszałkiem Unii Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej, członkiem założycielem ZHR, członkiem Rady Naczelnej ZHR, a przez wiele lat przewodniczącym i członkiem komisji instruktorskiej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, komendantem Piaseczyńskiego Związku Drużyn.

fot GN 1

Wielu z nas pamięta jego gawędę ze spotkania w Pałacu Prezydenckim w roku 2008 kiedy śp. Prezydent Lech Kaczyński obejmował patronatem organizacje harcerskie.

fot GN 3

Był wieloletnim komendantem 22 Szczepu „Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki na warszawskim Grochowie, który w zeszłym roku obchodził swoje 100-lecie oraz założycielem Szczepu „Watra” w Zalesiu Górnym – nawiązującego do tradycji „22”, który w maju 2015, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, obchodził swoje 20-lecie i otrzymał sztandar.

fot GN 4

Jest historykiem harcerstwa, pisarzem, publicystą, wydał 3-tomową monografię o historii Szarych Szeregów na warszawskiej Pradze „Straż nad Wisłą”, a ostatnio „Epilog do „Kamieni na szaniec”, w którym m.in. opisał losy Henryka Ostrowskiego „Heńka”, zapomnianego bohatera Szarych Szeregów.

fot GN 2

Jest żonaty, mieszka w Zalesiu Górnym, wybudował dom, ma troje dorosłych dzieci – syna i dwie córki – zasadził niejedno drzewo. Z jego środowiska wywodzi się wiele instruktorek i instruktorów, w tym naczelnicy harcerek i harcerzy oraz komendanci chorągwi i hufców.

zdjęcia: pierwsze zdjęcie Pan Radek Pasterski/FOTORZEPA, pozostałe archiwum prywatne.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger