Betlejemskie Światło w Pałacu Prezydenckim

ZHR15 grudnia 20154min509

W obecności przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich Prezydent Andrzej Duda przyjął Betlejemskie Światło Pokoju. ZHR reprezentowała przewodnicząca hm. Ewa Borkowska-Pastwa oraz na osobiste zaproszenie pana prezydenta delegacja jego macierzystej drużyny – 5 KDH „Wichry”.

Symbol pokoju jakim stało się Światło zapalone w betlejemskiej grocie narodzenia Chrystusa dotarło do Europy w Boże Narodzenie 1986 roku z inicjatywy radia Linz w Górnej Austrii. Światło pokoju przypominało o tym, że Jezus jest wdzięczny wszystkim tym, którzy do Niego przychodzą. Poprzez przekazywanie Światła pokoju ludzie nieśli dobrą nowinę, radosną wieść o narodzeniu Jezusa.

20151214_122756

W następnych latach to wiedeńscy skauci rozpowszechnili pomysł dzielenia się Światłem na teren Europy, a nawet poza jej granice. Wykorzystano do tego skautowe ścieżki braterskich powiązań, na początku na terenie Austrii, a w pamiętnym przełomowym dla krajów za „żelazną kurtyną” 1989 roku nadzieja dotarła do Budapesztu, Pragi i Krakowa.

Tak oto kolejnymi ogniwami stali się skauci węgierscy, słowaccy, czescy i polscy harcerze.

Przeniesienie w grudniu 1989 r. Betlejemskiego Światła Pokoju z Wiednia do Krakowa, przez harcerzy wiedeńskiego szczepu „Polanie” ZHP, działającego poza granicami Kraju, miało symboliczne znaczenie dla odnowienia kontaktów międzynarodowych harcerstwa
polskiego po II wojnie. Przyjęli je w kościele św. Idziego harcerze z ZHP rok zał.1918 i przekazali jako symbol idei pokoju i braterstwa do kilkunastu miejsc w Polsce.

20151214_120622

Od połowy lat osiemdziesiątych położony pod Wawelem kościółek św.Idziego był centrum zawiązanego z inicjatywy Dominikanina Ojca płk. Adama Studzińskiego (legendarnego kapelana żołnierzy II Korpusu WP spod Monte Cassino), Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy.

Do końca PRL działania te były „kontestowane” przez ówczesne władze,dlatego też nadzieja niesiona przez Niepokorne Harcerstwo miała wtedy kapitalne znaczenie.

Po dwuletniej przerwie, w 1991 r., inicjatywę podjął ZHP i do chwili obecnej odbiera Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. W latach 1992-93 harcerki i harcerze ZHR w wielu środowiskach dzielili się Światłem wierząc, że będzie to poza doraźnymi sporami wspólna wartość łącząca Polskie Harcerstwo.

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.


Cresta Social Messenger