Promocja książki “Sto lat harcerstwa”

ZHR6 grudnia 20152min566

4 grudnia sala w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie wypełniła się po brzegi uczestnikami promocji książki „Sto lat harcerstwa” autorstwa hm. Wojciecha Hausnera i hm. Marka Wierzbickiego. 

Głównym punktem programu była z udziałem dr. Łukasza Kamińskiego oraz dr Andrzeja Zawistowski. Podczas spotkania można było posłuchać autorów, zadać pytania dotyczące tworzenia i treści książki oraz dostać wpis do swojego egzemplarza publikacji.

Nagrane spotkanie oraz wersję elektroniczną można zobaczyć na: www.pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15324,Wojciech-Hausner-Marek-Wierzbicki-Sto-lat-harcerstwa-publikacja-w-formacie-epub-.html

Książkę można zakupić poprzez stronę IPN: www.ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/sto-lat-harcerstwa.

12291761_1648837122072136_1342982047078762016_o

Wojciech Hausner, nauczyciel, historyk, wychowawca harcerski; redaktor naczelny „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”; współautor książek Harcerstwo duchowej niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983–1989 (2009) i Epizody harcerskiej konspiracji niepodległościowej na ziemi krakowskiej 1944–1953 (2014).

Marek Wierzbicki, dr hab., historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawca harcerski. Zajmuje się historią stosunków narodowościowych pod okupacją sowiecką, historią społeczną oraz dziejami młodzieży w XX w. Wydał m.in. książkę Młodzież w PRL (2009).

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.