Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego

ZHR16 marca 20157min0

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia i Biblioteka Narodowa zapraszają na konferencję pt. „Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego”, w sobotę 28 marca 2015 r., w godzinach 10.00-18.00, w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 213, w Sali Darczyńców, obok wejścia A (dla czytelników).

Konferencja adresowana jest w szczególności do środowisk harcerskich, instruktorów harcerskich, szkół i kręgów instruktorskich, a także do harcerzy obecnie działających w drużynach i szczepach harcerskich. Będzie ona także interesująca dla autorów książek i publikacji nie wywodzących się ze środowisk harcerskich, a także dla archiwistów i bibliotekarzy zajmujących się tematyką i historią ruchu harcerskiego. Organizatorzy chcą pokazać jak na przestrzeni ostatnich 25 lat zmieniała się wydawnicza rzeczywistość dotycząca harcerstwa i jak wygląda ona obecnie. Porozmawiamy także na temat środowisk harcerskich, czy mają swoje miejsce w naszej rzeczywistości, czy mają wpływ na lokalne społeczności i czy wybitni ich przedstawiciele mogą być wzorami dla dzisiejszej młodzieży harcerskiej. Pragniemy także przyjrzeć się harcerskim wydawnictwom metodycznym, tym sprzed 25 lat i tym współczesnym, odpowiedzieć na pytanie czy takie wydawnictwa są potrzebne, jakim językiem pisać aby książki te były przydatne młodym instruktorom, jakie metody należy opisywać i jak to robić. Oprócz książek, porozmawiamy także o prasie harcerskiej. Zastanowimy się czy prasa harcerska wywierała i czy obecnie ma jakiś wpływ na środowiska harcerskie i na pracę wychowawczą w drużynach. Spróbujemy także spojrzeć na prasę z szerszej perspektywy: jaka jest jej rola i miejsce we współczesnym świecie, czy istnieje realne zagrożenie, że zostanie całkowicie wyparta przez Internet. O tych i innych sprawach związanych z tytułowymi wydawnictwami harcerskimi porozmawiają paneliści zaproszeni do czterech paneli dyskusyjnych prowadzonych przez specjalistów.

Program konferencji

10.00 – Otwarcie konferencji

10.15–11.45 – Panel pt. „Wydawnictwa o ruchu harcerskim”, prowadzący harcmistrz Wojciech Hausner, nauczyciel, historyk, redaktor naczelny „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”.
Uczestnicy panelu:

 • dr Stanisław Czopowicz, harcmistrz, redaktor, pracownik naukowy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, autor prac poświęconych dziejom i idei harcerstwa
 • Marcin Kapusta, harcmistrz, historyk, pracownik pionu archiwalnego IPN O/Kraków
 • dr Janusz Wojtycza, harcmistrz, historyk i pedagog, pracownik Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej

11.45–12.00 – Przerwa kawowa

12.00–13.30 – Panel pt. „Monografie środowisk harcerskich, biografie instruktorów”, prowadzący harcmistrz Wojciech Wróblewski, socjolog, założyciel i komendant szczepu „Puszcza” w Niepołomicach (1976–1986), wiceprzewodniczący stowarzyszenia Koła Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków szczepu „Puszcza”, autor monografii „Szczepowe dziedzictwo. Szczep «Puszcza» im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w latach 1976–2011”.
Uczestnicy panelu:

 • Wanda Czarnota, harcmistrzyni, doktor nauk społecznych, antropolożka, pedagog, historyk, prezeska Fundacji Harcerek, autorka harcerskich biografii
 • Joanna Ryba, pedagog, przewodniczka, członek założyciel stowarzyszenia „Czarna Czwórka”, redaktor naczelna książki „Czuwaj Gdynio. Wspomnienia gdyńskich harcerek i harcerzy 1928–2011”
 • Lech Najbauer, harcmistrz, radca prawny, b. drużynowy 16 WDH im. Zawiszy Czarnego, redaktor portalu internetowego 16WDH i autor publikacji historycznych poświęconych tej drużynie
 • Krzysztof Burnetko,  współtwórca podziemnego pisma „Promieniści” w stanie wojennym , przez wiele lat dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”, dziś współpracownik tygodnika „Polityka”, współautor wraz z Witoldem Beresiem wielu książek i filmów przedstawiających bohaterów wartych przedstawiania współczesnym Polakom – tu m.in. biografie Marka Edelmana, wywiad rzeka z Ryszardem Kapuścińskim, Januszem Onyszkiewiczem czy ks. Stanisławem Musiałem oraz filmów dokumentalnych o Marku Edelmanie i o Władysławie Bartoszewskim. Współtwórca Fundacji Świat ma Sens i portalu Polska ma Sens

13.30–14.30 – Obiad

14.30–16.00 – Panel pt. „Harcerskie wydawnictwa metodyczne”, prowadzący harcmistrz Marek Gajdziński, b. redaktor „Pobudki”, autor Internetowej Kroniki 16 WDH, autor książek metodycznych, m.in. książki „Harcerski system wychowania”
Uczestnicy panelu:

 • Jarosław Błoniarz, harcmistrz, b. redaktor „Pobudki”, przedstawiciel Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego
 • Piotr Niwiński, harcmistrz, redaktor naczelny „Harcerza Rzeczypospolitej”, tłumacz książek Roberta Baden-Powella, właściciel Oficyny Wydawniczej „Text”
 • Grzegorz Nowak, harcmistrz, redaktor naczelny harcerskiego czasopisma „Drogowskazy”, autor książki „Harcerskie ABC”, przedstawiciel Wydawnictwa ZHR

16.00–16.15 – Przerwa kawowa

16.15–18.00 – Panel pt. „Prasa harcerska i jej wpływ na działalność środowisk harcerskich”, prowadzący harcmistrz Marek Frąckowiak, szef Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego
Uczestnicy panelu:

 • przewodniczka Marta Tittenbrun, redaktor naczelna „Na Tropie”, internetowego magazynu wędrowniczego ZHP
 • harcmistrz Marek Gajdziński, były redaktor pisma instruktorskiego ZHR „Pobudka”
 • harcmistrz Marian Miszczuk, historyk harcerstwa, znawca prasy harcerskiej
 • harcmistrz Piotr Niwiński, redaktor naczelny „Harcerza Rzeczypospolitej”, internetowego pisma ruchu harcerskiego

18.00 – Zamknięcie konferencji

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 18.03.2015 na adres: bn2015@harcerstwo2stulecia.pl

Komentarze


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 
Kontakt


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
tel.: (22) 629-12-39
Napisz do nas

KRS: 0000057720 NIP: 525-15-72-446 REGON: 006218591

VW Bank Direct 52 2130 0004 2001 0189 3635 0001


Napisz do nas


ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.